Προστασία πρώτης κατοικίας: Θα μείνει τελικά στα χαρτιά λόγω γραφειοκρατίας;

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καλεί τους «κόκκινους» δανειολήπτες να αξιοποιήσουν το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας τους, υπογραμμίζοντας ότι όσοι έχουν ήδη εισέλθει στην πλατφόρμα και δεν έχουν υποβάλλει την αίτησή τους, θα πρέπει να προλάβουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ετοιμασίας αίτησης μέχρι την τελική προθεσμία, δηλαδή ως το τέλος Απριλίου, δεδομένου ότι αποτελεί την τελευταία παράταση και ευκαιρία αξιοποίησης αυτού του πλαισίου προστασίας.

Σύμφωνα με τον ant1news.gr,τα τελευταία στοιχεία από την πορεία των αιτήσεων και των εγκρίσεων, δείχνουν ότι υπάρχει σχετικά αυξημένη ροή τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά τα νούμερα απέχουν ακόμα έτη φωτός από την αρχική εκτίμηση ότι μπορούν να καλυφθούν 150- 180 χιλιάδες δανειολήπτες.

Αναμφίβολα, με τις τελευταίες βελτιώσεις, που αφορούσαν στην κατάργηση των τελευταίων γραφειοκρατικών εμποδίων, οι δανειολήπτες διευκολύνονται περισσότερο, ωστόσο η συνολική διαδικασία παραμένει βραδεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και πάνω από 57 χιλιάδες δανειολήπτες έχουν αποδεχθεί την άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία, ως τώρα έχουν υποβληθεί μόλις 1.249 αιτήσεις ρύθμισης προς τις τράπεζες, μόλις 84 δανειολήπτες έχουν αποδεχθεί τη ρύθμιση και μόλις 41 από αυτούς πήραν το «οκ» και για την κρατική επιδότηση των δόσεων!

Η ρύθμιση των δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία περιλαμβάνει διαγραφή οφειλής (στο ποσό που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας του σπιτιού), μακροχρόνια αποπληρωμή έως 25 έτη, χαμηλό επιτόκιο 2%, καθώς και Κρατική επιδότηση (20-50%) των μηνιαίων δόσεων.

SHARE