Προσλήψεις 588 ατόμων στις φυλακές

ÖÕËÁÊÅÓ ÊÏÑÕÄÁËËÏÕ(ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÄÑÁÐÅÕÔÅÓÇ ÔÏÕ ÐÁËÁÉÏÊÙÓÔÁ) --ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ-17/22.5.2018) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (6Κ/2018) για την πρόσληψη 588 υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η προκήρυξη αφορά υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και κατηγοριών: 24 ΠΕ (Ιατρών, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Σωφρονιστικού ενηλίκων), 7 ΤΕ (Διοικητικού Λογιστικού, Κοινωνικών Λειτουργών, Νοσηλευτών) και 557 ΔΕ (Φύλαξης και Εξωτερικής φρούρησης).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης, «με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν, σε σημαντικό βαθμό, τα κενά στη στελέχωση των φυλακών και θα υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται τα τελευταία 3,5 χρόνια στο σωφρονιστικό σύστημα».

«Για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και νομιμότητας της επιλογής, η διαδικασία θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την Ανεξάρτητη Αρχή του ΑΣΕΠ», επισημαίνει χαρακτηριστικά το υπουργείο και διευκρινίζει ακόμα πως «45 θέσεις προσωπικού έχουν εξασφαλιστεί για τις φυλακές και αναμένεται να προκηρυχθούν, ξεχωριστά, από το Υπουργείο Εργασίας-ΟΑΕΔ ενώ σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή σχετική διάταξη για τη σύσταση 258 οργανικών θέσεων προσωπικού στο (νέο) Κατάστημα Κράτησης Δράμας».

SHARE