Profile Software: Αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η Διοίκηση της «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της από 11.05.2018 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει, δυνάμει των από 22.06.2010, 21.06.2012, 17.06.2014, 16.06.2016 και 11.05.2018 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυτής, ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

SHARE