Prodea Investments: Κέρδη +74,3% στα 112,9 εκατ. στο Α’εξάμηνο – Νέες επενδύσεις

Αύξηση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της Prodea Investments (πρώην Πανγαία) το α΄ εξάμηνο του 2019.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, o κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 30,9% και ανήλθε σε 79,5 εκατ. ευρώ έναντι 60,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, της απομείωσης των αποθεμάτων και της αρνητικής υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά θυγατρικών (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν από 51,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 σε 54,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019 (αύξηση 4,8%).

Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα ανήλθαν σε 73,9 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 29,7 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2018.

Ως αποτέλεσμα τα κέρδη περιόδου του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 112,9 εκατ. (ευρώ έναντι κερδών 64,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018) καταγράφοντας αύξηση 74,3%.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2019 ανήλθε σε 1.314,3 εκατ. ευρώ ή 5,14 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.286,6 εκατ. ευρώ και 5,04 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Την 30η Ιουνίου 2019 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 373 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.317 χιλ. τ.μ. Τριακόσια είκοσι εννέα (329) ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, είκοσι έξι (26) βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατέσσερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2019 (συμπ. ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων και κατοικιών και οικοπέδων προς ανάπτυξη κατοικιών προς πώληση) ανερχόταν 2.174 εκατ. ευρώ (31.12.2018: 349 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας 1.779 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι η Εθνική Πανγαία με την από 11.09.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε τη μεταβολή της επωνυμίας της σε “Prodea Real Estate Investment Company” με διακριτικό τίτλο “Prodea Investments” και η σχετική μεταβολή τελεί υπό έγκριση.

SHARE