Πόσα κερδίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τα νέα Φορολογικά και Ασφαλιστικά μέτρα -Οι νέοι θα πληρώνουν 20% φόρο μαζί με εισφορές

Με δύο νομοσχέδια που προωθεί στη Βουλή η κυβέρνηση –το φορολογικό και το ασφαλιστικό δημιουργείται ευνοϊκότερο  περιβάλλον για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων, ενώ ειδικά για τους νέους που πρωτο-μπαίνουν στην αγορά προβλέπεται ότι για τα πέντε πρώτα χρόνια θα πληρώνουν μόλις το 20% των κερδών και για φόρους και για ασφαλιστικές εισφορές.

Ο συνδυασμός των δύο νομοσχεδίων είναι που δημιουργεί το πολύ ευνοϊκότερο περιβάλλον. Ακόμη και οι επαγγελματίες με τα πολύ χαμηλά κέρδη των 5000 ευρώ, ναι μεν θα πληρώνουν περισσότερα σε ασφαλιστικές εισφορές (σ.σ σήμερα υπάρχει ελάχιστο όριο 186 ευρώ τον μήνα) αλλά το κέρδος από τη μείωση του φόρου θα είναι σαφώς μεγαλύτερο.

-Με τη θέσπιση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως και τις 10.000 ευρώ, προκύπτουν φορολογικές ελαφρύνσεις για όλους, ακόμη και γι’ αυτούς που εμφανίζουν πολύ χαμηλά κέρδη της τάξεως των 3000-4000 ευρώ τον χρόνο. Με τη μείωση των υπόλοιπων συντελεστών της κλίμακας, ευνοούνται ακόμη περισσότερο όσοι δηλώνουν ετήσια κέρδη άνω των 20.000 ευρώ τον χρόνο.

-Με το νέο ασφαλιστικό, οι επαγγελματίες αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι πόσα θα πληρώνουν για ασφαλιστικές εισφορές. Το ελάχιστο όριο θα είναι τα 220 ευρώ τον μήνα και οι εισφορές θα μπορούν να φτάσουν και στα 522 ευρώ τον μήνα ενώ όσο μεγαλύτερες είναι οι εισφορές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η σύνταξη. Η επιλογή θα γίνεται από το επαγγελματία και θα μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο. Το γεγονός όμως είναι ότι κάποιος που θα θελήσει για ένα ή για περισσότερα χρόνια να κρατήσει χαμηλά τις εισφορές για να τονώσει τα καθαρά του κέρδη, θα μπορεί να το κάνει και δεν θα έχει πλέον τον βραχνά να πληρώνει το 20,28% των κερδών στον ΕΦΚΑ «βρέξει, χιονίσει».

Ο συνδυασμός των δύο νομοσχεδίων είναι που δημιουργεί το πολύ ευνοϊκότερο περιβάλλον. Ακόμη και οι επαγγελματίες με τα πολύ χαμηλά κέρδη των 5000 ευρώ, ναι μεν θα πληρώνουν περισσότερα σε ασφαλιστικές εισφορές (σ.σ σήμερα υπάρχει ελάχιστο όριο 186 ευρώ τον μήνα) αλλά το κέρδος από τη μείωση του φόρου θα είναι σαφώς μεγαλύτερο. Έτσι:

1.      Για κέρδη 5000 ευρώ τον χρόνο, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται από τα 2222 ευρώ στα 2640 ευρώ τον χρόνο αλλά ο φόρος μειώνεται από τα 1100 στα 450 ευρώ. Έτσι, προκύπτει συνολικό όφελος 232 ευρώ.

2.      Για κέρδη 10.000 ευρώ τον χρόνο οι ασφαλιστικές εισφορές θα διαμορφωθούν ξανά στα 2640 ευρώ αντί για 2232 ευρώ αλλά ο φόρος θα μειωθεί στα 900 ευρώ από 2200 ευρώ σήμερα και το κέρδος θα φτάσει σε ετήσια βάση στα 892 ευρώ.

3.      Για κέρδη 25.000 ευρώ, προκύπτει όφελος από τις ασφαλιστικές εισφορές καθώς μπορούν να μειωθούν από τα 4056 στα 2640 ευρώ ενώ οι φόροι περιορίζονται από τα 4400 ευρώ στα 3100 ευρώ. Συνολικό όφελος 2716 ευρώ τον χρόνο.

4.      Για κέρδη 30.000 ευρώ, προκύπτει κέρδος 4844 ευρώ τον χρόνο καθώς οι εισφορές μπορούν να μειωθούν από τα 6084 στα 2640 ευρώ και οι φόροι από τα 7300 στα 5900 ευρώ. Συνολικά, φόροι και εισφορές θα αντιστοιχούν στο 33% του εισοδήματος αντί για 49% που ήταν μέχρι τώρα

5.      Για κέρδη 50.000 ευρώ προκύπτει συνολικό όφελος 9100 ευρώ και ενώ για κέρδη 100.000 ευρώ η συνολική επιβάρυνση μειώνεται κατά 15.278 ευρώ.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Το νέο φορολογικό καθεστώς για τους νέους επαγγελματίες  θα τους επιτρέπει να φορολογούνται με συντελεστή μόλις 4,5% για τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους αρκεί τα ακαθάριστα έσοδά τους να μην ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, για τα πρώτα πέντε χρόνια, θα μπορούν να καταβάλλουν σε ασφαλιστικές εισφορές μόλις 130 ευρώ τον μήνα.

Έτσι, ειδικά για την πρώτη τριετία που συνήθως γίνονται αυξημένες επενδύσεις και τα έσοδα δεν είναι πολλά, το δημόσιο θα ζητάει συνολικά για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές μόλις 2000 ευρώ τον χρόνο όταν με το ισχύον καθεστώς, η εφορία παίρνει 1100 ευρώ και το ασφαλιστικό ταμείο τουλάχιστον 2232 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι υπολογισμοί για τους επαγγελματίες έχουν γίνει με την ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά των 220 ευρώ ανά μήνα. Προφανώς, αν ο επαγγελματίας επιλέξει να πληρώνει περισσότερα για να πάρει καλύτερη σύνταξη, αντίστοιχα θα μειώνεται και το ετήσιο όφελος. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή θα είναι ελεύθερη.
Σημείωση: Για όσους έχουν χαμηλά κέρδη κάτω των 10.000 ευρώ, οι επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές θα αρχίσουν να φαίνονται από τον Φεβρουάριο του 2020 αλλά οι ελαφρύνσεις από τους φόρους θα φανούν με το εκκαθαριστικό του 2021.
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Εισόδημα Φόρος 2020 Φόρος 2019 Εισφορές 2020 Εισφορές 2019 Διαφορά
5000 450 1100 2640 2232 -242
10000 900 2200 2640 2232 -892
15000 2000 3300 2640 3042 -1702
20000 3100 4400 2640 4056 -2716
25000 4500 5850 2640 5070 -3780
50000 13900 15500 2640 10140 -9100
75000 24900 26750 2640 15210 -14420
100000 35900 38000 2640 15818 -15278

 

 

Αλλαγές έρχονται και στο καθεστώς των αμειβομένων με απόδειξη δαπάνης («τίτλος κτήσης»). Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα «ενιαίο θεσμικό πλαίσιο» τόσο για τους αμειβομένους με απόδειξη δαπάνης όσο και για τους αμειβομένους με εργόσημο.

Η εξομοίωση όμως αυτή, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, θα γίνει, πιθανότατα, προς την κατεύθυνση του καθεστώτος που ισχύει για το εργόσημο, τουλάχιστον για τους περιστασιακά απασχολουμένους (δηλαδή εκείνους που πληρώνονται για απασχόληση για λιγότερο από 12 μήνες τον χρόνο ή για κάποιες ημέρες της εβδομάδας κ.λπ.), οι οποίοι σήμερα αμείβονται με απόδειξη δαπάνης. Μια τέτοια αλλαγή φαίνεται πως θα ωφελήσει τους περιστασιακά αμειβομένους με απόδειξη δαπάνης, καθώς θα μειώσει το ασφαλιστικό – φορολογικό βάρος τους από το 36% στο 27,1%.

Όσον αφορά τους αμειβομένους με απόδειξη δαπάνης, οι οποίοι είναι τακτικά απασχολούμενοι (δηλαδή πληρώνονται κάθε μήνα όλο τον χρόνο με ένα συγκεκριμένο ποσό), θα ωθηθούν προς το «μπλοκάκι».

 

SHARE