Πώς θα πάρουν σύνταξη 80.000 συνταξιούχοι με χρέη -Τι ισχύει για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί

Δικαίωμα καταβολής σύνταξης θα έχουν οι οφειλέτες εκείνοι που θα υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.

Aκόμη και συνταξιούχοι που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, μπορούν υπό προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οφειλών και να διακανονίσουν τα χρέη τους, με παρακράτηση από την σύνταξή τους σε έως 120 δόσεις.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ με οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους, δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος των χρεών, με παρακράτηση της δόσης από τη μηνιαία σύνταξη, έχουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου 80.000 ασφαλισμένοι – μη μισθωτοί που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ, λόγω των χρεών τους.

Σε αυτούς συγκαταλέγονται ακόμη και οφειλέτης που δεν θα υποβάλλει αίτηση ρύθμισης, εφόσον η αίτηση συνταξιοδότησης κατατεθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά, θα ισχύει η πάγια ρύθμιση που προβλέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε έως 60 δόσεις, από 40 που ίσχυε πριν από την ψήφιση του νόμου με τις ρυθμίσεις οφειλών προς Ταμεία, Εφορία και ΟΤΑ.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών

Ασφαλισμένοι οι οποίοι θα υπαχθούν στη ρύθμιση από τις 17 Μαΐου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και θα υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και, στη συνέχεια, υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30/09/2019.

Ασφαλισμένοι για τους όποιους έως και τις 16 Μαΐου 2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημά τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτησή τους, υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30.09.2019.
Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης προγενέστερα της 17/5/2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή, αν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.

Υποψήφιοι συνταξιούχοι οι οποίοι κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και, έως τις 17 Μαΐου 2019, δεν έχει έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν ορίζεται διαφορετικά, η έναρξη καταβολής της σύνταξής τους προσδιορίζεται από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

SHARE