Πολυνομοσχέδιο: Οι εργοδοτικές εισφορές εκπίπτουν από τα έσοδα όσων προσλαμβάνουν ανέργους- Νέο καθεστώς διαιτησίας

 

 

Φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες για να προσλάβουν εργαζόμενους ηλικίας έως 30 ετών και μια δεύτερη ευκαιρία σε εργαζόμενους και εργοδότες να υπογράψουν σύμβαση πριν τη διαιτησία, περιλαμβάνονται μεταξύ των 121 άρθρων του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή. Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται και η περικοπή των νέων εποικουρικών συντάξεων των δημοσιογράφων.

ΕΔΟΕΑΠ – Πολυνομοσχέδιο: Κόβονται οι νέες επικουρικές συντάξεις των δημοσιογράφων

ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Με στόχο τη μείωση της ανεργίας των νέων αλλά αλλά και όσων βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας για περισσότερο από 12 μήνες, καθώς και την ανάσχεση του brain drain, στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι εργοδοτικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων και μάλιστα προσαυξημένες κατά 50%.

Η ίδια έκπτωση υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ισχύει και στην περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η έκπτωση φθάνει έως και το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά:

α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους και

β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.

Μάλιστα για την αύξηση της απασχόλησης δεν προσμετρώνται: α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου, β) η καταγγελία σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του, γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και δ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ειδικά για την μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών, δίνεται η δυνατότητα στον μεσολαβητή να απόσχει από την υποβολή πρότασης τάσσοντας προθεσμία στα μέρη για συνέχιση των διαβουλεύσεων. Οι συζητήσεις θα διαρκούν από 3 έως 6 εργάσιμες ημέρες και αν τα 2 μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τέθηκε, ο μεσολαβητής θα κοινοποιεί αιτιολογημένη πρόταση μεσολάβησης.

Επίσης, προβλέπεται ότι μονομερής προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέρος αποδέχτηκε την πρόταση του μεσολαβητή που απέρριψε το άλλο μέρος, ενώ για την λήψη οποιασδήποτε διαιτητικής απόφασης, θα λαμβάνεται υπόψη και η εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού.

 

 

SHARE