Πολιτικές ίντριγκες: Θα πετάξει σωσσίβιο στον Π.Καμμένο ο Α.Τσίπρας;

Θα πετάξει σωσσίβιο στον Πάνο Καμμένο ο Α.Τσίπρας;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ.Τζανακόπουλος,  δήλωσε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι «δεν  είναι ηθικό η πολιτικά ορθό να διαλύονται Κοινοβουλευτικές Ομάδες κομμάτων που στις εκλογές εξασφάλισαν την είσοδο τους στο Κοινοβούλιο, παρά το ότι βουλευτές για λόγους συνείδησης ή άποψης μπορούν να αποχωρήσουν».

Η δήλωση αυτή του κ. Τζανακόπουλου, ο οποίος ανέφερε ότι δεν αφορά μόνο τους ΑΝΕΛ, αλλά όλα τα κόμματα, ενεργοποίησε μια σειρά σεναρίων που θέλουν ο κανονισμός της Βουλής να αλλάζει όχι μόνο για να διασωθεί ο Πάνος Καμμένος αλλά και για να επιστρέψει το Ποτάμι ως Κοινοβουλευτική Ομάδα στην Βουλή!

Σημειώνεται ότι παραδίδοντας την έδρα του ο κ. Θ.Παπαχριστόπουλος στον Τ.Κουίκ, οι ΑΝΕΛ μένουν με 5 βουλευτές, εκ των οποίων όμως ο ένας (ο κ.Φωκάς), είχε εκλεγεί με την Ε.Κ. Ο κανονισμός της Βουλής, θεωρεί ότι οι “5”, για να συνεχίσει να υπάρχει Κοινοβουλευτική Ομάδα, πρέπει να έχουν εκλεγεί με το ίδιο κόμμα. Στην περίπτωση των ΑΝΕΛ, με το ίδιο κόμμα έχουν εκλεγεί 4. Λογικά, η Κ.Ο των ΑΝΕΛ, διαλύεται…

Το άρθρο 15 του κανονισμού της Βουλής

1. O ελάχιστoς απαιτoύμενoς αριθμός Boυλευτών για τη συγκρότηση μιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας oρίζεται σε δέκα (10)
2. O κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo ελάχιστoς αριθμός Boυλευτών για τη συγκρότηση Koινoβoυλευτικής Oμάδας περιoρίζεται σε πέντε (5), αν τo Kόμμα με τo oπoίo εκλέχθηκαν και στo oπoίo εξακoλoυθoύν να ανήκoυν έλαβε μέρoς στις γενικές εκλoγές από τις oπoίες πρoήλθε η Boυλή, με συνδυασμoύς στα δύo τρίτα (2/3) τoυλάχιστoν των εκλoγικών περιφερειών της χώρας και συγκέντρωσε πoσoστό τoυλάχιστoν τρία τoις εκατό (3%) τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των έγκυρων ψήφων oλόκληρης της επικράτειας.

ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας τρέμει τις αποκαλύψεις Καμμένου

«Όσα παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες είναι το αποτέλεσμα ενός εξόφθαλμου πια εκβιασμού. Ο κ. Τζανακόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει ακόμη και τον Κανονισμό της Βουλής, προκειμένου ο κ. Καμμένος να μην χάσει την καρέκλα του αρχηγού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΑΝΕΛ.

Είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας τρέμει όσα ο πρώην εταίρος του απειλεί να αποκαλύψει και είναι πρόθυμος να κάνει όποια παραχώρηση του ζητήσει ο κ. Καμμένος. Αυτό που και οι δύο δεν καταλαβαίνουν είναι ότι όλοι οι πολίτες τους έχουν πάρει πια χαμπάρι».

 

SHARE