Πνευματικά δικαιώματα -ΕΕ: Τα λεφτά θα τα παίρνουν οι εκδότες, όχι οι δημοσιογράφοι…

Η αρχική ευφορία για τη συμφωνία στις αλλαγές στο καθεστώς απόδοσης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχώρησε και έδωσε τη θέση της στον προβληματισμό. Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων σε έγγραφό της προς τα μέλη της (δημοσιογραφικές ενώσεις) επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν είναι θετική για τους δημοσιογράφους.

Προβλέπεται μεν η είσπραξη δικαιώματος για τους δημοσιογράφους, αλλά αυτό εναπόκειται στις επιμέρους συμφωνίες που θα γίνουν με τους εκδότες σε κάθε χώρα, καθώς δεν προβλέφθηκε η ξεχωριστή εύλογη αμοιβή για τους δημοσιογράφους όσον αφορά τη χρήση δημοσιογραφικού περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες. Άρα η πληρωμή γίνεται μία φορά και για κάθε χρησιμοποίηση του περιεχομένου το εύλογο τίμημα πληρώνεται μόνο στους εκδότες.

SHARE