Πληρώνουμε 167,3 δισ ευρώ μόνο για τόκους την περίοδο 2010-2026! – Επίσημα στοιχεία

 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις αποφάσεις των Eurogroup, μεταξύ των ετών 2010 και 2026, η Ελλάδα έχει πληρώσει και θα πληρώσει στους δανειστές συνολικά το ποσό των 167,3 δισ ευρώ μόνο για τόκους δανείων!

Μεταξύ 2010 και 2015, η χώρα μας έχει πληρώσει  52,3 δισ. ευρω σε τόκους και από το 2018 μέχρι το 2026 υποχρεούται να καταβάλλει σε τόκους 103,7 δισ.

Αναλυτικά για τα έτη 2018-2026, οι ετήσιες υποχρεώσεις μας για πληρωμές τόκων έχουν ως εξής :

                             2018                                                        6,5

                             2019                                                        6,5

                             2020                                                        6,5

                             2021                                                      11,0

                             2022                                                       24,5

                             2023                                                       17,5

                             2024                                                       13,6

                             2025                                                         9,0

                             2026                                                         8,6

                             ———

                                                        Συνολο                       103,7

Μέχρι σήμερα, το συνολικό ύψος  των δανείων μας  υπολογίζεται σε 358,6 δισ. Από αυτά τα 250 δισ. χρεώθηκαν μέσα στην περίοδο της ευρωζώνης. Επί πλέον, μόνο 10,6 δισ. ευρώ (λιγότερο από το 5 %) κατέληξαν στο προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους, ως  επιστρεφόμενες πληρωμές, δηλαδη τοκιζόμενα δάνεια.

Το υπόλοιπο ποσό ύψους 348 δισ, επέστρεψε πίσω στους δανειστές για πληρωμές τόκων, χρεολυσίων και μετατροπών χρέους ( swaps).

Μετά το 2015,ο κρατικός προύπολογισμός όχι μόνο δεν εισέπραξε ή θα εισπράξει ποσά από δάνεια αλλά θα καταβάλλει τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ ετησίως στους δανειστές.

 

ΠΗΓΗ: odosdrachmis.gr

SHARE