Πλαστικά Θράκης: Κέρδη 2,09 εκατ. στο α’ 3μηνο 2019

Μειωμένα κέρδη, αλλά αυξημένο κύκλο εργασιών παρουσίασε για το πρώτο τρίμηνο του 2019 η Πλαστικά Θράκης.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 83,57 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε σχέση με τα 78,52 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2018.
Ωστόσο, η εταιρεία εμφάνισε καθαρά κέρδη 2,09 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,4% από τα 2,30 εκατ. του α’ τριμήνου του 2018.
Αναλυτικά τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Παράλληλα, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.03.2019 ανήλθε σε 139,7 εκ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκ. στις 31.12.2018 και ο Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός σε 88,1 εκ. σε σχέση με 78,3 εκ. στις 31.12.2018.
Ο δείκτης Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια ανήλθε σε 0,6 σε σχέση με 0,5 στις 31.12.2018.
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της εφαρμογής του IFRS 16 από 01-01-2019 επιβάρυνε τον Τραπεζικό Δανεισμό κατά 2,34 εκ ευρώ.
Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης η αύξηση του Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού ανέρχεται σε 9,5%
Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ιωάννα Καραθανάση, Υπεύθυνη Σχέσεων με τους Επενδυτές στο τηλέφωνο 210-9875081.
SHARE