Πλαίσιο: Μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή και την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% αποφάσισε η γενική συνέλευση της Πλαίσιο.

Η εισηγμένη εταιρεία, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι έτοιμη να εγκαινιάσει την είσοδό της στις λευκές συσκευές, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της γνώσης της τεχνολογίας και ειδικά των έξυπνων συσκευών, τομέας που η Πλαίσιο γνωρίζει πολύ καλά.

Το 2018 οι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 309 εκατομμύρια ευρώ από 286 εκατ. ευρώ το 2017, βελτιωμένες κατά 8%.

Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών αντιστοιχεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις ψηφιακές εφαρμογές.

Ακολουθούν τα είδη γραφείου και τα είδη τηλεφωνίας. Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 6,1 εκατ. ευρώ.

SHARE