PhRMA Innovation Forum – Agata Jakoncic: Αρχές για ένα νέο σύστημα Υγείας

Στο συνέδριο του Economist με θέμα τη γήρανση του πληθυσμού στη σκιά του Covid-19 υπό τον τίτλο: «The Silver TsunamiOvercoming the waves of an aging population in the shadow of Covid19»,  η νέα Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum (PIFGreece και Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSD Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, κα Agata Jakoncic, σε πάνελ με τον Υπουργό Υγείας κο Κικίλια ανέδειξε την ανάγκη για ένα νέο όραμα για ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με καλύτερη ποιότητας φροντίδας για τον ασθενή και μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων για το Κράτος.

PhRMA Innovation Forum: Συμφωνία βασισμένη σε 4 αρχές για ένα νέο σύστημα Υγείας

–  Τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα χρηματοδότησης όπου το κράτος ξοδεύει λιγότερα, ο ασθενής ξοδεύει λιγότερα, οι εταιρείες έχουν προβλέψιμα καθαρά έσοδα και τα αποτελέσματα στην Υγεία είναι καλύτερα.

–  Γιατί η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού είναι προαπαιτούμενο για οικονομική ανάπτυξη, σημείωσε, συγχαίροντας την Ελληνική Κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκόμενους στην επιτυχή διαχείριση της πρώτης φάσης της πανδημίας. Σε αυτή την κρίση, η χώρα έδωσε το παράδειγμα επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στις συστάσεις των ειδικών, προχωρώντας με ψηφιακή καινοτομία και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεδομένα και μπορούν να οδηγήσουν σε έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην υγεία, με όφελος για την κοινωνία.

– Μίλησε επίσης για επιτακτική ανάγκη να υιοθετηθεί μια προσέγγιση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην πολιτική υγειονομικής περίθαλψης, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει επιστροφή στο σύστημα που υπήρχε κατά την προ-COVID εποχή ή κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, προτείνοντας ένα νέο όραμα υγειονομικής περίθαλψης.

–  Το όραμα αυτό για ένα νέο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, που θα χρειάζεται λιγότερους πόρους από το Κράτος και θα παράγει καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία, εδράζεται σε τέσσερις βασικές αρχές:

o   Πρώτον, μια ολιστική προσέγγιση με έμφαση στη δημόσια υγεία και την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη.

o   Δεύτερον, ένα συνεκτικό σχέδιο για την καταπολέμηση των υγειονομικών ανισοτήτων, ιδιαίτερα σε σχέση με κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.

o   Τρίτον, έμφαση σε πολιτικές που βασίζονται σε στοιχεία. Η εισαγωγή ψηφιακών λύσεων και η αξιοποίηση δεδομένων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορούν να οικοδομήσουν ένα οικοσύστημα ανάλυσης δεδομένων που μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε διεθνές κέντρο αριστείας.

o   Τέταρτον, την ύπαρξη ισχυρής βούλησης για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ελαχιστοποιούν τις στρεβλώσεις στην αγορά και προωθούν μια προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή.

–  Με την εφαρμογή των κατάλληλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, θα μπορούσε να επιτευχθεί ο ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει ετησίως περίπου 0,5 δισ. λιγότερα σε δαπάνες για φαρμακευτική περίθαλψη από τις τρέχουσες δαπάνες του, αποδίδοντας καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία των ασθενών. Το όφελος θα ήταν σημαντικό και για τους ασθενείς, καθώς θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν τουλάχιστον 100 εκατ. σε συμμετοχές ασθενών.

  Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά 1 έτος συνδέεται με το 4% του ΑΕΠ.

-Πρόσθετες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα μείωναν την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης τα επόμενα τρία χρόνια, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

o   Ένα οικοσύστημα βασισμένο σε δεδομένα, όπως δεδομένα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, δεδομένα αποτελεσμάτων ασθενών από μητρώα, «πραγματικά δεδομένα» (realworld evidenceRWE) και κλινικές δοκιμές, που μπορούν να επιτρέψουν επιλογές πολιτικών υγείας σχετικά με την κατανομή πόρων και τον έλεγχο του όγκου.

o   Η ενίσχυση των δυνατοτήτων του δημόσιου τομέα μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικούς ελέγχους όγκου και συμφωνίες διαπραγμάτευσης που θα μπορούσαν να καθορίσουν τον όγκο και την αξία της αποζημιουμένης φροντίδας.

o   Οι αποτελεσματικές διαδικασίες Αξιολόγησης Ιατρικής Τεχνολογίας (ΗΤΑ) μπορούν να διασφαλίσουν ότι κάθε νέο φάρμακο θα έχει απόφαση αποζημίωσης εντός ενός έτους από την έγκρισή του, έτσι ώστε οι Έλληνες ασθενείς να μην στερούνται των καινοτομιών που χρειάζονται.

–  Το PhRMA Innovation Forum (PIF) εκπροσωπεί 26 ηγέτιδες εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, που αντιπροσωπεύουν το 60% της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς και την πλειονότητα των εγχώριων επενδύσεων σε διεθνείς κλινικές μελέτες με πάνω από €90 εκατ. σε επενδύσεις στην Ελλάδα, απασχολώντας 3.000 υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες.

SHARE