Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ: Το νέο ΔΣ

Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε πως σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Mιχάλη Μιχαλούτσου στις 13 Μαΐου 2020, από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 14ης Μαΐου 2020, έκανε αποδεκτή την παραίτηση του και εξέλεξε για Πρόεδρο τον κ. Μιχάλη Οικονομάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρο της Εταιρίας, για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το αρ. 87 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε πως ο κ. Μιχάλης Μιχαλούτσος αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

Μιχάλης Οικονομάκης Πρόεδρος, Mη Εκτελεστικό Μέλος

Mιχάλης Μιχαλούτσος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Εμπέογλου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Φιλιώτης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιώργος Δράκος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γιάννης Κατσουρίδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στέφανος Μάνος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Απριλίου 2018 είναι 5ετής µε διάρκεια έως την 18.04.2023 και παρατεινόμενη μέχρι τη μέρα της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2023.

SHARE