Περίπατος – Πανεπιστημίου: Τρεις λωρίδες για ΙΧ και μία για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

ÐáñåìâÜóåéò ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí óôçí Ïäü Ðáíåðéóôçìßïõ óôá ðëáßóéá ôùí Ýñãùí ãéá ôïí ''ÌåãÜëï Ðåñßðáôï'' ôçí ÊõñéáêÞ 14 Éïõíßïõ 2020. (EUROKINISSI / ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Μια σημαντική αλλαγή στην εφαρμογή του Μεγάλου Περιπάτου, στο κέντρο της Αθήνας, περιλάμβανε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, η πιλοτική δοκιμή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Πανεπιστημίου ξεκίνησε με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, ωστόσο εν όψει της αξιολόγησης της πρώτης φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. «προχωράμε στη διατήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. σε τρεις και στην προσθήκη μίας επιπλέον λωρίδας για τη διέλευση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αυστηρά οριοθετημένης».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μία ακόμα λωρίδα της Πανεπιστημίου για την κυκλοφορία των οχημάτων, ώστε να έχουμε εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, και να προχωρήσουμε στις αποφάσεις για τη διαμόρφωση του τελικού έργου».

Σημειώνεται πως το να δοθεί επιπλέον λωρίδα για τα Ι.Χ. στην Πανεπιστημίου ήταν μία από τις προτάσεις που είχε καταθέσει ο Παύλος Γερουλάνος και η παράταξή του «Αθήνα είσαι Εσύ».

Από την πλευρά της, η παράταξη «Ανοιχτή Πόλη» κρατά αρνητική στάση απέναντι στον Μεγάλο Περίπατος, έχοντας επικρίνει κατά καιρούς τη Δημοτική Αρχή για το κόστος του εξοπλισμού (παγκάκια κ.ά.) και έχοντας σημειώνοντας ότι είναι ένα έργο που χρειάζεται το κέντρο της πόλης αλλά οι διαδικασίες που ακολουθεί δείχνει ότι δεν σέβεται τον πολίτη.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την παράταση κατά τρεις μήνες της πιλοτικής παρέμβασης του Μεγάλου Περιπάτου. Τέλος, στη συνεδρίαση συζητήθηκε η λήψη επιπλέον υποστηρικτικών μέτρων (σηματοδότηση, διαρκής αστυνόμευση, ελεγχόμενη στάθμευση κ.α.) και η ουσιαστική ενεργοποίηση των λεωφορειολωρίδων που θα διευκολύνει την ταχύτερη κίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

SHARE