Πειραιάς-Ναυπηγοεπισκευαστική: Γιατί λένε “όχι” σε ναυπηγείο της Cosco μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και φορείς – Ζητούν παρέμβαση της κυβέρνησης

Αφανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευής που θα οδηγήσει 20.000 χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία και θα επιφέρει νέα φτωχοποίηση των τοπικών κοινωνιών του ευρύτερου Πειραιά, καταγγέλλουν με βάσιμα επιχειρήματα επιχειρηματίες και φορείς που είναι “απέναντι” στην επιχειρούμενη δημιουργία ναυπηγείου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά – ΟΛΠ, που ελέγχεται μετοχικά από την Cosco.

Σήμερα πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη Περάματος, από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ), τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος και την Ένωση Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά.

“Εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο, καθώς στην περιοχή δραστηριοποιούνται περίπου 2.000 επιχειρήσεις με εργαζόμενους», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας Βασίλης Κανακάκης.

Τι περίμεναν οι επιχειρηματίες στη ναυπηγοεπισκευαστική και τι έγινε – Σοβαρές καταγγελίες

Η έλευση του νέου «επενδυτή» στο Λιμάνι του Πειραιά συνοδεύτηκε από προσδοκίες  ειλικρινούς συνεργασίας με τις ελληνικές ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις και αύξηση του κύκλου των εργασιών, που όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα διαψεύδονται. Η παρέμβαση της Κυβέρνησης  θα μπορούσε να αναιρέσει τα σημεία τριβής, ώστε να επιτευχθεί η συνεργασία με τη νέα διοίκηση του ΟΛΠ στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και οφέλους.  Όμως μέχρι σήμερα ουσιαστική και συντονισμένη τέτοια παρέμβαση δεν έχει καταγραφεί.

 1. Ο ΟΛΠ και η Ναυπηγοεπισκευή. Με τη Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΠ), που κυρώθηκε με το Νόμο 4404/2016, παραχωρήθηκε στην  COSCO η εκμετάλλευση Λιμενικών Υπηρεσιών στο πρώτο Λιμάνι της Χώρας. Διατηρήθηκε και προστατεύεται ο Δημόσιος και Κοινόχρηστος χαρακτήρας του Λιμένα.  Δεν παραχωρήθηκε Ναυπηγοεπισκευαστική Δραστηριότητα. Ο ΟΛΠ υποχρεούται να συντηρεί, αναβαθμίζει και εκμισθώνει τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Υποδομές στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του Πειραιά στις Ειδικές Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις Κατηγορίας ΙΙΙ, που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων του Νόμου 3325/2007. Παρά ταύτα ο ΟΛΠ/COSCO αποπειράται αμέσως (αίτημα για χορήγηση άδειας ναυπηγείου) ή εμμέσως  (δημιουργία Παρα-Μητρώου Επιχειρήσεων) να εμπλακεί στη Ναυπηγοεπισκευή «υφαρπάζοντας» τους χώρους και υποδομές, όπου σήμερα δραστηριοποιούνται 450 ελληνικές επιχειρήσεις με 15.000 εργαζόμενους. Στόχος είναι ο προσπορισμός των ωφελειών από την Ελληνόκτητη Ναυτιλία, που σήμερα μέσω των ελληνικών ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων διαχέεται στις τοπικές κοινωνίες. Η τυχόν χορήγηση έγκρισης δημιουργίας Ναυπηγείου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος, όπως ζητούν οι κινέζοι, θα αποτελούσε μείζον πολιτικό ζήτημα, αφού παρά το νόμο, θα τους παραχωρείτο ναυπηγείο δωρεάν, χωρίς βάρη ασφαλιστικά και φορολογικά, χωρίς εργαζόμενους. Επί πλέον, με υποδομές  ελαχίστων αναγκαίων επισκευών και αυτές με δαπάνη από τα 55 εκατομμύρια ευρώ, που προβλέπονται ως υποχρεωτική επένδυση  για υποδομές στη Ναυπηγοεπισκευή στη ΣΠ, αποτελώντας κατ’ ουσία μέρος του τιμήματος Παραχώρησης.  Όλα αυτά ενώ η Ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει την πώληση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, με πλεονάζον εργατικό δυναμικό, μεγάλα βάρη χρεών και σημαντικές αναγκαίες επενδύσεις σε επισκευές υποδομών.

 

 1. Μονοπωλιακές Συνθήκες στο Λιμάνι : Στο Λιμάνι με ευθύνη του ΟΛΠ/COSCO, συμπράττοντος και του Υπουργείου Ναυτιλίας με την κατάργηση του άρθρου 105 του Νόμου 4504/2017, διατηρούνται μονοπωλιακές καταστάσεις λιμενικών διευκολύνσεων και συγκεκριμένα της παράδοσης των MARPOL αποβλήτων των πλοίων (λειτουργικών αποβλήτων των πλοίων), στους αποκλειστικούς μόνους αναδόχους του ΟΛΠ (έναν για τα υγρά και έναν για τα στερεά απόβλητα). Αποτέλεσμα είναι οι υπερβολικές τιμολογήσεις, η αποτροπή της έλευσης πλοίων στον Πειραιά και η εκτροπή τους σε λιμάνια γειτονικών χωρών. Το γεγονός αυτό πλήττει κυρίως την ελληνική ακτοπλοΐα, που δεν έχει τη δυνατότητα επιλογών και φυσικά πλήττει καίρια την Ναυπηγοεπισκευή. Στην ίδια μονοπωλιακή διαχείριση ο ΟΛΠ/COSCO εντάσσει και τα απόβλητα της Ναυπηγοεπισκευής, παρά το ότι τα απόβλητα αυτά δεν είναι λειτουργικά απόβλητα των πλοίων. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας, τα απόβλητα της Ναυπηγοεπισκευής θεωρούνται απόβλητα βιομηχανικής δραστηριότητας, των οποίων η περαιτέρω διαχείρισή τους αποτελεί ευθύνη του πλοιοκτήτη. Αποτέλεσμα είναι να επιβαρύνεται, σε ορισμένες περιπτώσεις υπέρμετρα, το κόστος των Ναυπηγοεπισκευών στον Πειραιά.

 

 1. Υπερβολικές χρεώσεις υποδομών : Ο ΟΛΠ/COSCO εκμισθώνει τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Υποδομές του Πειραιά ( Κρηπιδώματα πρόσδεσης πλοίων και πλωτές δεξαμενές ) στους πλοιοκτήτες. Το ύψος των μισθωμάτων είναι υψηλό και μη ανταγωνιστικό. Επίσης οι λοιποί όροι της εκμίσθωσης είναι ιδιαίτερα επαχθείς. Αποτελεί το γεγονός αυτό ισχυρό αντικίνητρο για την αύξηση του όγκου των εργασιών των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων στον Πειραιά.

 

 1. Κακή κατάσταση υποδομών : Η εν γένει κατάσταση των ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών στον Πειραιά, είναι στη χειρότερη παρά ποτέ κατάσταση. Η ίδια κατάσταση και στον επιβατηγό λιμένα. Ο ΟΛΠ/COSCO εισπράττει τέλη εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια χωρίς να δαπανά σε βασική συντήρηση υποδομών για τους δύο βασικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Χώρας μας, τον τουρισμό και τη ναυτιλία-ναυπηγοεπισκευή. Τα προβαλλόμενα στον τύπο «επιτεύγματα» αφορούν μόνο το κύριο μέλημα των κινέζων, δηλαδή το container terminal και δευτερευόντως το car terminal. Η μόνη «επένδυση» στη Ναυπηγοεπισκευή είναι η νέα πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ, παμπάλαια δεξαμενή, που κατά πληροφορίες υπερτιμολογήθηκε (29 εκατ. αντί 8) για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των κατά τα ανωτέρω 55 εκατομμυρίων υποχρεωτικών επενδύσεων στη Ναυπηγοεπισκευή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι φορείς της Ναυπηγοεπισκευής στον Πειραιά επιδιώκουν την ειλικρινή και παραγωγική συνεργασία με τον ΟΛΠ/COSCO για το αμοιβαίο όφελος και φυσικά με την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης και της Ελληνικής Νομοθεσίας εν γένει. Μέχρι σήμερα όμως η συμπεριφορά των κινέζων δεν είναι η αναμενόμενη. Οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες θα μπορούσαν να συμβάλουν, ως αντικειμενικοί διαμεσολαβητές, στον παραπάνω στόχο, όμως τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα.

Μόνο τότε θα δικαιωθεί η επένδυση στο Λιμάνι του Πειραιά, όταν δηλαδή συμβάλει στη εγχώρια επιχειρηματικότητα, που εν προκειμένω διακρίνεται για την υψηλή τεχνογνωσία της και μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις (Βλ. Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού με συνολική ιδιωτική επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ), συμβάλει ισχυρά στην Εθνική Οικονομία ενισχύοντας πλουτοπαραγωγικούς κλάδους της Χώρας και φυσικά συμβάλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των τοπικών κοινωνιών, που εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα φτώχειας.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 • ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε./COSCO ΣΕ ΠΕΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ν.4404/2016).
 • ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
 • OΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε./COSCO ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
 • ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε./COSCO ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΡΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΑΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.
 • ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ & ΑΝΕΓΚΛΗΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε./COSCO,ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΕΙ  ΞΑΝΑ ΝΑ ΥΦΑΡΠΑΞΕΙ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ   Ή ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ 55 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.
 • ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Η COSCO, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ COSCO.

Η απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει ο OΛΠ και ζητούσε να ακυρωθεί η από 19.6.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της περιφέρειας Αττικής της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία απερρίφθη αίτημά του για την εγκατάσταση ναυπηγείου στην περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος.

Η επταμελής σύνθεση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος ο Αθανάσιος Ράντος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρία Σωτηροπούλου) με την υπ’ αριθμ. 766/2020 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση του OΛΠ και αφού ακύρωσε τη σχετική απόφαση, ανέπεμψε την υπόθεση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας για νέα κρίση.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς δεν έλαβαν υπόψη τους, εκτός των άλλων, ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την κατασκευή εγκαταστάσεων που παράγουν κατά τη λειτουργία τους υψηλούς ήχους (οχλούσες εγκαταστάσεις).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι ο OΛΠ υπέβαλε αίτημα εγκατάστασης ναυπηγείου ενώπιον της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της περιφέρειας Αττικής, ως αρμόδιας αρχής για τη χορήγηση αδειών. Συγκεκριμένα, ζητούσε να του επιτραπεί η κατασκευή εγκαταστάσεων για “ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, συμπεριλαμβανομένων σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών, διάλυση πλοίων και σκαφών, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση τμημάτων πλοίων και σκαφών”, σε υφιστάμενο υπαίθριο χώρο που είχε παραχωρηθεί στον OΛΠ από το Δημόσιο με την από 13.2.2002 σύμβαση παραχώρηση (κυρώθηκε με ν. 3654/2008).

Στην αίτησή του αυτή ο OΛΠ δεν επικαλέσθηκε ούτε την από 13.2.2002 «σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιώς», ούτε όμως και την από 24.6.2016 «σύμβαση παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Πειραιώς», που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του OΛΠ. Οι δυο αυτές συμβάσεις έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3654/2008 και 4404/2016.

Το αίτημα του OΛΠ απορρίφθηκε από την περιφέρεια Αττικής με το σκεπτικό ότι η επίμαχη δραστηριότητα κατατάσσεται στην υψηλή όχληση και σύμφωνα με τη νομοθεσία (νόμοι 3325/2005 και 4155/2013), «δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέας δραστηριότητας υψηλής όχλησης εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής».

Στην συνέχεια ο OΛΠ κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή -όπως λέγεται στα νομικά- στην αρμόδια επιτροπή του ν. 3982/2011. Η προσφυγή απερρίφθη στηριζόμενη στις ρυθμίσεις του ν. 3325/2005 για την «ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης» και των διατάξεων που προβλέπουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην επίμαχη περιοχή, χωρίς ωστόσο να γίνει ειδική αναφορά στις επίμαχες δύο συμβάσεις που κυρώθηκαν με τους νόμους 3654/2008 και 4404/2016.

Τώρα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αφού ερμήνευσαν ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων, σχετικά με τις χρήσεις γης στην περιοχή του Περάματος και της Αττικής γενικότερα, όπως ερμήνευσαν και με θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας επιτρεπομένων μεσαίων και υψηλών οχλουσών δραστηριοτήτων στην επίμαχη περιοχή, έκριναν ότι σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, είναι επιτρεπτή η λειτουργία ναυπηγείου στην περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος και απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το ΣτΕ οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, δεν έλαβαν υπόψη τους, πλέον των άλλων, ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων που παράγουν υψηλούς ήχους στον περιβάλλοντα χώρο τους (οχλούσες εγκαταστάσεις).  Ακόμη, σημειώνει το ΣτΕ, η ερμηνεία όρων της σύμβασης παραχώρησης ως προς το επιτρεπτό της εγκατάστασης ναυπηγείου από την πλευρά του OΛΠ, στην περιοχή του Περάματος «εκφεύγει της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της περιφέρειας Αττικής, της Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών».

 

 

 

 

 

SHARE