Παράταση 120 δόσεων για χρέη σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ,ΟΓΑ όσων είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση

Παρατείνεται μέχρι 31 Μαϊου 2020, η προθεσμία υποβολής  αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Πρόκειται για οφειλές σε δύο ή τρία ταμεία, (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ) οι οποίες μπορεί να είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες αλλά δεν είχαν περάσει ως τέτοιες στο ΚΕΑΟ.   

Αφορά σε οφειλέτες-μη μισθωτούς που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό της οφειλής τους και τη χάνουν, λόγω τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας προσδιορισμού των οφειλών από το φορέα.

Με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε στο φορολογικό παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης έως την 31-5-2020, στη ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ, για τους οφειλέτες, που είχαν ενταχθεί στην ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν.4611/2019 και την απώλεσαν (μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, εργοδότες κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά την 31.5.2020.
Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

SHARE