Παραιτήθηκε ο Εσωτερικός Ελεγκτής της AS Company

Η εταιρία “AS COMPANY AE” ανακοινώνει ότι ο Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρίας Αλέξανδρος Τσιάρκας υπέβαλε την παραίτησή του και αποχώρησε οικειοθελώς από την εταιρία την 24.9.2019.

Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες για την γρήγορη πλήρωση της θέσης του εσωτερικού ελεγκτού της Εταιρίας, την οποία θα γνωστοποιήσει με νεότερη ανακοίνωση.

SHARE