ΠΑΕ-ΚΑΕ: Από το 45% στο 22% η φορολογία για τα συμβόλαια των παικτών

Ρύθμιση από το υπουργείο Οικονομικών  προβλέπει τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 45% στο 22%, για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (ΠΑΕ και ΚΑΕ) σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ.
Θα έχει ισχύ από 1/1/2020.

SHARE