ΟΤΕ: Στο 0,361% οι ίδιες μετοχές

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (“ΟΤΕ Α.Ε.” ή “Εταιρεία”), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 15/04/2019, αγόρασε 39.659 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,4085 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €492.110,68 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 1.733.202 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,361% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

SHARE