ΟΤΕ: Στο 0,24% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Στο 0,24% ανέρχεται το ποσοστό ιδίων μετοχών του ΟΤΕ.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 31/03/2020, αγόρασε 64.872 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €11,2143 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €727.494,07 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει1.126.214ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,240% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

SHARE