ΟΤΕ: Στις 8 Νοεμβρίου 2018 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων γ’ 3μήνου

Στις 8 Νοεμβρίου 2018 θα δημοσιευθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΟΤΕ Α.Ε. για το γ’ τρίμηνο του 2018, όπως γνωστοποίησε σήμερα (11/10/2018) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου 2018, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), την Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων η Διοίκηση της Εταιρείας θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλε-συνδιάσκεψη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://ote.irwebpage.com/conference_calls/

SHARE