ΟΠΑΠ: Παρέλαβε και θα αξιολογήσει την πρόταση Sazka – Ξανά στο ταμπλό η μετοχή

Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε την δημόσια πρόταση της Sazka Group a.s. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο περί Δημοσίων Προτάσεων (Ν.3461/2006) ο ΟΠΑΠ θα διορίσει χρηματοοικονομικό σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αξιολογήσει την εν λόγω δημόσια πρόταση διατυπώνοντας γνώμη, μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Χθες, … Continue reading ΟΠΑΠ: Παρέλαβε και θα αξιολογήσει την πρόταση Sazka – Ξανά στο ταμπλό η μετοχή