Όμιλος Κοπελούζου-Γ.Καρύδας: Μεγάλη η σημασία της αποθήκευσης για την ανάπτυξη των ΑΠΕ

Στα σχέδια του ομίλου Κοπελούζου για τα υπεράκτια αιολικά και τις ΑΠΕ εν γένει αναφέρθηκε στο Φόρουμ των Δελφών ο Γ. Καρύδας, επικεφαλής του βραχίονα ΑΠΕ του ομίλου Κοπελούζου.

Όπως ανέλυσε, ο όμιλος επενδύει στις πράσινες τεχνολογίες όπως ηλιακή αιολική ενέργεια και διαθέτει χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα και τα νησιά.

Λόγω του δυναμικού που έχει η Ελλάδα, τόσο οι επενδυτές όσο και οι αρχές έχουν εξοικείωση με τις παραδοσιακές ΑΠΕ, ενώ ο όμιλος διαθέτει επενδυτικό σχέδιο και για τις νέες τεχνολογίες, όπως τα υπεράκτια αιολικά που σήμερα αναπτύσσεται γρήγορα στην Ευρώπη και θεωρείται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στη χώρα.

Άλλος τομέας είναι το πράσινο υδρογόνο και οι σχετικές υποδομές που θα είναι μια αξιόπιστη και ασφαλής εναλλακτική λύση. Ταυτόχρονα, οι δυνατότητες αποθήκευσης είναι καθοριστικές για τη χώρα μας, όπως τόνισε ο κ. Καρύδας.

Όσον αφορά τα υπεράκτια αιολικά ο ίδιος χαιρέτισε την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και πρόσθεσε ότι ο όμιλος έχει συγκεκριμένες προτάσεις για ένα συνδυαστικό μοντέλο με την κυβέρνηση να κατανέμει τις θαλάσσιες ζώνες και έπειτα οι ιδιώτες θα σχεδιάσουν. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει θαλάσσιος σχεδιασμός όσον αφορά τις μεταφορές.

Ταυτόχρονα, ο κ. Καρύδας εκτιμά ότι το κόστος της σύνδεσης θα πρέπει να αναληφθεί από τους επενδυτές και ο σχεδιασμός να είναι θέμα του διαχειριστή. Στα πλαίσια αυτά, ο όμιλος έχει προτείνει την υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου με συγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης και θεωρεί ότι το ταμείο ανάκαμψης θα βοηθήσει, όπως και οι ενημερωτικές εκστρατείες.

SHARE