Υπουργοί Οικονομικών στις τράπεζες: Χρηματοδοτείστε νοικοκυριά – εταιρείες, μικρομεσαίους

Να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν επηρεασθεί από την έξαρση του κορονοϊού, κάλεσαν τις τράπεζες οι υπουργοί Οικονομικών των 27 χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνεδρίασαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Ecofin κάλεσε όλες τις τράπεζες, που δεν το έχουν αποφασίσει ακόμη, να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των εποπτικών Αρχών και να μην προχωρήσουν στη διανομή μερισμάτων, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν και τα διαθέσιμα κέρδη τους “για τη χορήγηση πιστώσεων σε άλλες επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση στους πελάτες τους με έναν τρόπο που βοηθά στη διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας”.

Σε ανακοίνωση του Ecofin σημειώνεται ότι “είναι κρίσιμης σημασίας να συνεχισθεί η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των εταιρειών, περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων, που υφίστανται προσωρινές δυσκολίες εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Για τον σκοπό αυτό, η πλήρης χρήση της ευελιξίας που έχει παρασχεθεί στο εποπτικό και λογιστικό πλαίσιο, είναι σημαντική σε μία περίοδο που η επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη χρηματοδοτικών πιέσεων είναι ζωτική για την οικονομία”.

Το συμβούλιο χαιρέτισε τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις των εποπτικών Αρχών και τόνισε τη σημασία “όλες οι Αρχές να συνεχίσουν να έχουν μία φιλόδοξη και συντονισμένη προσέγγιση όταν θα εξειδικεύσουν περαιτέρω πώς θα γίνει η καλύτερη χρήση της διαθέσιμης ευελιξίας για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί από τα κράτη – μέλη και τα πιστωτικά ιδρύματα και ότι υπάρχει το ίδιο επίπεδο σε όλα τα κράτη – μέλη”.

Το Ecofin χαιρέτισε και τις πρόσφατες ανακοινώσεις και συστάσεις της ευρωπαϊκής Αρχής για τις ασφαλιστικές εταιρείες (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) για τον εντοπισμό μίας σειράς εργαλείων που επιτρέπουν ευελιξία στο σημερινό πλαίσιο Solvency II.

“Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να συντονίζουμε τα ευρωπαϊκά και ευρωπαϊκά μέτρα. Όταν είναι αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω δράσεις, μεταξύ των οποίων και νομοθετικές αν είναι σκόπιμο, για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο του COVID-19”, καταλήγει η ανακοίνωση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.

Η ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να παρέχει στις επενδυτικές τράπεζες της Ευρωζώνης προσωρινή κεφαλαιακή ανακούφιση για τις εμπορικές τους δραστηριότητες, προκειμένου να τις βοηθήσει να αντέξουν τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Η ΕΚΤ επιτρέπει χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά τον υπολογισμό του ποσού που πρέπει να διαθέτουν “στην άκρη” οι τράπεζες ως εξασφάλιση έναντι πιθανών κινδύνων στην αγορά, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε έξι μήνες.

Η Deutsche Bank, η BNP Paribas και η Societe Generale συγκαταλέγονται μεταξύ των τραπεζών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν στο έπακρο από την ευελιξία της Φρανκφούρτης στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς “τρέχουν” το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών στην Ευρωζώνη.

Η ΕΚΤ έχει παράσχει άνευ προηγουμένου μέτρα ανακούφισης στον “πολύπαθο” χρηματοοικονομικό κλάδο της Γηραιάς Ηπείρου από το ξέσπασμα της κρίσης του κορονοϊού και εξής, μειώνοντας τα υποχρεωτικά επίπεδα αποθεμάτων κεφαλαίων, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να ενισχύσουν με δανειακά κεφάλαια τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αντέδρασε ωστόσο λιγότερο γρήγορα σε σχέση με άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Bank of England, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Τον Μάρτιο, η ΕΚΤ απελευθέρωσε 120 δισεκατομμύρια ευρώ κεφαλαίων, επιτρέποντας στις τράπεζες να αντλήσουν από τα αποθέματα ασφαλείας τους και να χρησιμοποιήσουν χρέος μειωμένης εξασφάλισης για την κάλυψη βασικών απαιτήσεων. Η ΕΚΤ έχει δώσει στις τράπεζες περισσότερο χρόνο για την αντιμετώπιση των επισφαλών δανείων και την αποκατάσταση άλλων δυσλειτουργιών.

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι η τελευταία της απόφαση είναι μια αντίδραση στα “εξαιρετικά επίπεδα μεταβλητότητας” στις χρηματοοικονομικές αγορές μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του νέου ιού.

SHARE