Οι πολιτικές εφημερίδες του Σαββάτου 21 Μαρτίου 2020

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_2f36acb9a1-9e4601c398403ac8.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_bfc88e0937-91efbed61b4c9ed1.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_d52d748be4-a6e87c1ff9754cdd.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_d025d1c613-b69554209d81c670.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_78532873ed-9462876aa878b45b.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_ce60868f07-a77df32b866b5e65.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_32aaf9a209-94e43f14d973c07e.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_dc90f90b38-b53aa9e4994b9a19.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_5f98c6ec2d-a199299e7fa15c9f.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_8fd7efa043-91b252d0aabc24fe.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_9f4ee12aba-95435ea1bf08fe49.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_6db9bd806f-88c2c09a509c55d4.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_45829f44c8-92586445b4a28270.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_f63cab7dd1-bc6d54bd6eec33eb.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_42c55288df-8345a479fcc49d7e.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_8c9a3361ef-8cc9a93a2c5fa711.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_70b7c00b3c-9223b9798d66e131.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_b30683741f-96f077588079aeb6.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/709072_c72e145f98-b5cdb47ddae34cc3.jpg

SHARE