Οι «γκρίζες ζώνες» στις 120 δόσεις – Μένουν εκτός συνεπείς οφειλέτες

Μια κρίσιµη λεπτοµέρεια στη ρύθµιση των 120 δόσεων προς τις Εφορίες λειτουργεί ως µέγας «κόφτης» για την ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών του Δηµοσίου σε αυτήν.

Οι οφειλέτες αυτοί βρίσκονται αντιµέτωποι µε ψυχρολουσία όταν καταλαβαίνουν ότι δεν µπορούν να εντάξουν ήδη ρυθµισµένες οφειλές µε την πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων στη νέα ρύθµιση των 120 δόσεων µόνο και µόνο επειδή ήταν περισσότερο συνεπείς σε σχέση µε άλλους οφειλέτες του Δηµοσίου.

Και αυτό όχι επειδή το προβλέπει το πνεύµα του νόµου µε τον οποίο θεσπίστηκαν οι 120 δόσεις, αλλά µόνο το γράµµα του νόµου, όπως τον ερµηνεύουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών. Πιο συγκεκριµένα, οι διατάξεις µε τις οποίες θεσπίστηκε η ρύθµιση των 120 δόσεων προβλέπει ότι µπορούν να ενταχθούν σε αυτήν και οφειλές οι οποίες έχουν ρυθµιστεί µε την πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων (ή 24 δόσεων για έκτακτες οφειλές).

Αυτό ήταν µια εξτρά διευκόλυνση για τους φορολογούµενους που χρωστούν και αναγκάζονται να πληρώνουν δόσεις οι οποίες είναι υψηλές λόγω του περιορισµένου αριθµού τους. Και αυτό διότι είναι διαφορετικό και πολύ πιο δύσκολο να εξοφλεί ένας οφειλέτης το χρέος του σε 12 δόσεις και πολύ διαφορετικό και εύκολο να την εξοφλεί σε έως 120 δόσεις και µάλιστα µε το ίδιο επιτόκιο. Μπαίνοντας στην ειδική εφαρµογή του Taxisnet στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τη ρύθµιση των 120 δόσεων, πολλοί φορολογούµενοι που είχαν ρυθµίσει οφειλές µε την πάγια ρύθµιση των 12 δόσεων διαπιστώνουν ότι το ρυθµισµένο ποσό δεν είναι διαθέσιµο για ρύθµιση σε έως 120 δόσεις.

Ο λόγος; Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών στάθηκαν στη γενική διάταξη της ρύθµισης που προβλέπει ότι εντάσσονται στη ρύθµιση οφειλές οι οποίες «έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και την 31.12.2018». Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη; Οτι όσοι φορολογούµενοι έκαναν χρήση της δυνατότητας που είχαν να προχωρήσουν στη ρύθµιση µε τις 12 δόσεις οφειλών πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες διαπιστώνουν ότι δεν µπορούν να επαναρυθµίσουν την οφειλή τους σε έως 120 δόσεις. Γιατί τιµωρούνται; Επειδή ήταν πιο συνεπείς από άλλους οι οποίοι άφησαν τους φόρους τους απλήρωτους αυξάνοντας τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλοί φορολογούµενοι που είχαν εντάξει τις οφειλές τους στη ρύθµιση των 100 δόσεων του 2015 αναγκάζονταν προκειµένου να µην τη χάσουν να ρυθµίσουν εµπρόθεσµα τις νέες φορολογικές τους οφειλές.

untitled.png
SHARE