Οι εφημερίδες της Πέμπτης 29 Αυγούστου 2019

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Πέμπτης 29 Αυγούστου 2019

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_7f8f6a59fa-ad879dbdd0ee6cab.jpg?w=696

 

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670052_d57c459e4f-b4ce07f591cfb001.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_903af905ee-b32a88f9fb5e60b8.jpg?w=696

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_76b970bb2b-bdbbb5e1144ae2a9.jpg?w=696

 

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_0bd37265a2-b9981b2bd94eb04c.jpg?w=696

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_d9f8459658-bf3128f38dfbd26d.jpg?w=696

 

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_4f18a2c199-b8e1b8c6bcb6132a.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670053_99c6f38371-ae50398620d3a3cc.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_b4255192d0-a3f262f760ee56e3.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_d41ffad820-87410b3578fd093a.jpg?w=696

 

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_7ce085d725-a6617d47114a043f.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_e3cb67ca98-bead411f456542c4.jpg?w=696

 

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_f63b023edf-97aef8975f0b0057.jpg?w=696

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/670050_05dac21621-8bc4bd67e57c3ad4.jpg?w=696

 

SHARE