Οι εφημερίδες της Μ.Παρασκευής 17 Απριλίου 2020

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν τη Μ.Παρασκευή 17 Απριλίου 2020. Οι πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_55b8a3c99f-b0b739f111424aaa.jpg

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_1a977ef6e9-9703a521a62bcedc.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_58b2106185-9f86497f5eacb1dc.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_b6f96c0b5a-8c589cb336b4165d.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_a48445589c-88070bee397110dc.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_fad14c7a0c-81c26a3faf36383f.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_3ae512ed1e-bd0ec134caf9d400.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_40ead22544-b75eb75a92fe7d6d.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_554c0e739b-b8fce845167b3bba.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_5aad975e35-ae5a0d6a971c9054.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_044c4fdfaf-986fb94dedea0a29.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_f42d88f222-8916e8bac06bb5d8.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_b6099b840b-bcb392c3097b4f73.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_a619a36b4e-99a5a2662f6d1352.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_e0673b7c02-b682afad1d6f798f.jpg

 

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_dd80dbfce5-967272a3b56ba388.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_a66c13e80f-a5fb9000ec94a00f.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_1982dcd51f-9c38e1bd9d6b22b4.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_7ae15e0b39-82969dad629cc7c5.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714068_18824b9097-aba2810e5d897cc0.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714068_82234aadcd-a1126f92d3973257.jpg

 

 

https://protoselida.24media.gr/images/2020/04/17/lrg/20200417_agrenda_0518.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714068_22e406959d-bb42aa911916ebb8.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_84806e108b-903fbabfd22b88b1.jpg

 

https://media.enikos.gr/data/photos/714067_9274006248-af7a14387597a075.jpg

 

 

SHARE