Ποσό 1,137 δισ. άντλησε το Δημόσιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Το ποσό των 1,137 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από τη δημοπρασία έντοκων εξάμηνων γραμματίων, με απόδοση 0,15%.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,15%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.536 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,76 φορές.

 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, τις 12 μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

SHARE