Ο οίκος S&P διατηρεί την αξιολόγηση BB- και υποβαθμίζει το outlook – Ύφεση 9% εφέτος

Σε διατήρηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ΒΒ- για το ελληνικό αξιόχρεο προχώρησε η Standard and Poor’s, υποβαθμίζοντας ωστόσο το outlook σε σταθερό από θετικό λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν πετύχει πρώιμες νίκες στη σταθεροποίηση των κρουσμάτων και των θυμάτων της covid 19. Ωστόσο, η οικονομία αναμένεται να εμφανίσει ύφεση περίπου 9% φέτος, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση, προτού ανακάμψει το 2021.

“Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια ενόψει των επιπλοκών σε οικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο από την κρίση του COVID-19 τα οποία υποστηρίζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στα τρέχοντα επίπεδα”, αναφέρει ο οίκος.

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης βασίζεται στην διατήρηση σημαντικών αποθεμάτων ρευστότητας και την ευνοϊκή δομή δημόσιου χρέους.
Η ευελιξία χρηματοδότησης ενισχύθηκε από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με την επιλεξιμότητα των ομολόγων της ελληνικής κυβέρνησης για το πρόγραμμα PEPP.
Όσον αφορά τη λήξη και το μέσο κόστος των τόκων, η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο πλεονεκτικά προφίλ χρέους, υπογραμμίζει ο οίκος.

Αντίθετα, οι αξιολογήσεις περιορίζονται από το υψηλό εξωτερικό και δημόσιο χρέος της χώρας και από το τραπεζικό σύστημα που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση

H Standard & Poor’s είχε αναβαθμίσει το ελληνικό αξίοχρεο στο ΒΒ- από Β+ τον Οκτώβριο, τρεις βαθμίδες κάτω από τον επιθυμητό στόχο με προοπτικές θετικές.

SHARE