Ο οίκος Fitch βλέπει μεσοπρόθεσμα προβλήματα στις τράπεζες του πλανήτη από τον κοροναιό

Η αβεβαιότητα ως προς την ένταση, τη γεωγραφική διασπορά και τη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) επηρεάζει αρνητικά τη δραστηριότητα της πρωτογενούς αγοράς και αυξάνει σημαντικά την αστάθεια, αυξάνοντας γεωμετρικά τις πιθανότητες να επηρεαστούν δυσμενώς τα έσοδα των κεφαλαιαγορών στις παγκόσμιες εμπορικές και παγκόσμιες τράπεζες, υποστηρίζει ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings.
Δεν περιμένουμε ότι αυτό το χτύπημα στα κέρδη θα επηρεάσει τις εκτιμήσεις των GTUB, αν η διασπορά του ιού ελεγχθεί και περιοριστεί, ωστόσο, η παρατεταμένη μείωση των εσόδων και η επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, εάν οι ασθενείς οικονομικές προοπτικές επιβεβαιωθούν και επικρατήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μπορούσαν να πιέσουν τα επίπεδα κεφαλαίου και να επηρεάσουν τελικά τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις.
Μετά από την έντονη δραστηριότητα στην αγορά κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2020 στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α., η αυξημένη μεταβλητότητα της αγοράς θα μειώσει πιθανώς τη έκδοση ομολόγων, η οποία θα επιβαρύνει τα έσοδα στο συνήθως, ισχυρό πρώτο τρίμηνο.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επεσήμαναν την αποφασιστικότητά τους να χρησιμοποιήσουν δημοσιονομικά και νομισματικά εργαλεία για να περιορίσουν τον αντίκτυπο του COVID-19 στην οικονομική και χρηματοπιστωτική αγορά, όμως η αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών θα εξακολουθήσει να υφίσταται, ενώ η αβεβαιότητα παραμένει.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε το επιτόκιο δανεισμού κατά 50 μονάδες βάσης ως ανταπόκριση στην επιβράδυνση της ανάπτυξης από τον κορωνοϊό COVID-19.
Ενώ η ανταπόκριση της Fed, εντείνει την έκδοση ομολόγων, θα επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις των assets, με αποτέλεσμα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους και μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών.
Ενώ η άνοδος της μεταβλητότητας συνήθως βοηθά τα έσοδα στις συναλλαγές, η πρόσφατη απότομη άνοδος της μεταβλητότητας και των όγκων συναλλαγών λόγων κορωνοϊού, αντικατοπτρίζει υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας.
Οι όγκοι των συναλλαγών σε πολλές εμπορικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν αν επενδυτές και εταιρείες αναπροσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους.
Το περιβάλλον αυτό μοιάζει με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 και το πρώτο τρίμηνο του 2016, το οποίο είδε τις ημέρες με αυξημένο VIX, αλλά αξιοσημείωτη πτώση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση.
Όλα τα GTUBs έχουν σημαντικό ρόλο στις αγορές, αλλά η συμβολή τους στο συνολικό κέρδος ποικίλλει.
Στις ΗΠΑ, τα έσοδα από την εμπορική συναλλαγή FICC και μετοχών αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων της Morgan Stanley και περίπου το 40% των συνολικών εσόδων της Goldman Sachs σε κάθε δεδομένο τρίμηνο.
Για την JPMorgan, την Citigroup και την Bank of America, το επίπεδο είναι χαμηλότερο, με λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική κερδοφορία.
Στις ευρωπαϊκές εταιρείες τα GTUBs, αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο περίπου το 25% των συνολικών τριμηνιαίων εσόδων για τις εταιρείες Barclays, Credit Suisse και Deutsche Bank, με χαμηλότερη συνεισφορά στις BNP Paribas, Societe Generale και UBS.

Image
Η έκθεση της αγοράς στις επιπτώσεις του κορωνοϊού αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τις τράπεζες.
Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η διάθεση για ανάληψη κινδύνου παρέμεινε συντηρητική, καθώς οι όμιλοι επικεντρώνονται κυρίως στις συναλλαγές που βασίζονται σε πελάτες.
Δεν αναμένουμε σημαντικές ζημίες λόγω εμπορικών συναλλαγών, λόγω των διακυμάνσεων της μεταβλητότητας ή της διεύρυνσης της πιστωτικής διαφοράς, δεδομένης αυτής της συντηρητικής προσέγγισης.
Εντούτοις, κάθε χτύπημα στα έσοδα των συναλλαγών θα μπορούσε να υποδηλώνει αδυναμίες ελέγχου ή αυξημένη τάση ανάληψης κινδύνων, γεγονός που  θα αντιμετωπιζόταν αρνητικά από πιστωτική άποψη.
Οι εμπορικές δραστηριότητες θα υφίσταντο πιέσεις εάν οι τράπεζες υποχρεώνονταν να εφαρμόσουν επιχειρησιακές αλλαγές για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της επιχείρησης ή εάν σημαντικό μέρος του προσωπικού των τραπεζών αρχίσει να εργάζεται από το σπίτι ή από τοποθεσίες εκτός του χώρου.
Δεδομένης της παγκόσμιας παρουσίας τους, αρκετά GTUBs έχουν επίσης σημαντικές επιχειρήσεις στην Ασία, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες διαχείρισης assets και δανεισμού, όπου η πιθανότητα επιδείνωσης των δεικτών είναι αυξημένη.
Οι δείκτες της τρέχουσας ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού είναι υγιείς, αλλά μια σοβαρή επιδείνωση της ανάπτυξης του ΑΕΠ θα δοκιμάσει την ποιότητα των αναδοχών των τραπεζών μετά από μια παρατεταμένη περίοδο μακράς επιχειρηματικής ανάπτυξης και ενός κακό πιστωτικό περιβάλλον.
Οι αρνητικές προβλέψεις του κλάδου για το 2020 για τις τράπεζες της Δυτικής Ευρώπης αντικατοπτρίζουν την πίεση στα κέρδη των τραπεζών, με μειωμένη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια των τραπεζών να επιτύχουν χαμηλότερους στόχους κερδοφορίας.
Οι προοπτικές του τομέα για τις ΗΠΑ οι τράπεζες παραμένουν σταθερές, ενώ αναμένεται να αντιμετωπιστεί ένα πιο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον ενόψει της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς η νομισματική πολιτική χαλαρώνει για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του COVID-19 που αναμένεται να μειώσει την κερδοφορία των τραπεζών των ΗΠΑ.
SHARE