Ο Οίκος  DBRS  υποβάθμισε σε AA από AAA, τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου

Ο Οίκος  DBRS  υποβάθμισε σε AA από AAA, τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου με σταθερές τις προοπτικές.
Η υποβάθμιση βασίζεται στο ότι ο COVID-19 θα επηρεάσει ουσιαστικά τα οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο μιας ήδη επιβραδυνόμενης οικονομίας από το Brexit.
Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια εξαιρετικά ευέλικτη οικονομία, η διαταραχή που προκαλείται από την έξοδο από την ΕΕ θα επιβραδύνει το ρυθμό ανάκαμψης σε σχέση με άλλες χώρες και θα καθυστερήσει τη δημοσιονομική εξισορρόπηση.

SHARE