Ο μεγάλος διωγμός της μεσαίας τάξης – 18.000 ευρώ καθαρά ίσον 31.300 μισθός+εισφορές για μισθωτό και 50.000 ευρώ τιμολόγια για ελεύθερο επαγγελματία!

 

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Καθημερινής» το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί ειδικά την τελευταία τριετία με τις αυξήσεις των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και με την επιβολή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, περιορίζει δραματικά τις πιθανότητες να μπορέσει να διατηρήσει κάποιος καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1500 ευρώ.

Για να εισπράττει ένας μισθωτός 1.500 ευρώ τον μήνα καθαρά σε 12μηνη βάση ή 18.000 ευρώ σε ετήσια βάση, πρέπει ο εργοδότης του να πληρώνει 2.610 ευρώ τον μήνα ή 31.300 ευρώ σε ετήσια βάση.

Για να βγάζει το ίδιο καθαρό ποσό ένας ελεύθερος επαγγελματίας – δηλαδή περίπου 18.000 ευρώ το χρόνο – πρέπει να τιμολογεί και να εισπράττει τουλάχιστον 50.000 ευρώ σε ετήσια βάση, προκειμένου να καλύψει τις επαγγελματικές δαπάνες, τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Όσο για τον νέο συνταξιούχο, καθαρό εισόδημα 1.500 ευρώ τον μήνα ή 18.000 ευρώ το χρόνο θα μπορέσει να αποκτήσει μόνο αν εργαστεί αδιάκοπα για τέσσερις δεκαετίες εξασφαλίζοντας μέσες αποδοχές άνω των 2.400 ευρώ τον μήνα για το σύνολο του εργασιακού του βίου.

Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ήδη, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν διαρκή συρρίκνωση της μεσαίας τάξης.

Από το σύνολο των περίπου 8,8 εκατομμυρίων φυσικών προσώπων που υπέβαλαν φορολογική δήλωση πέρυσι, ετήσιο καθαρό εισόδημα άνω των 18.000 ευρώ εμφάνισαν μόλις 450.000. Το 2010, ο αριθμός τους ξεπερνούσε τις 840.000, δηλαδή ήταν σχεδόν διπλάσιος.

Η τάση «εξαφάνισης» της μεσαίας τάξης αναμένεται να συνεχιστεί τόσο για φορολογικούς όσο και για ουσιαστικούς λόγους.

Ένας εργοδότης θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ίδιο κόστος αν προσλάβει 5 ή 6 ημιαπασχολούμενους που θα του προσφέρουν αθροιστικά 20-24 εργατοώρες σε σχέση με το να απασχολεί έναν καλά αμειβόμενο των 1500 ευρώ καθαρά μηνιαίως οποίος θα εργάζεται 8 ώρες.

Ειδικά σε κλάδους που δεν απαιτείται προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης η τάση αντικατάστασης καλά αμειβόμενων θέσεων έχει ήδη φανεί. Στις τάξεις των αυτοαπασχολουμένων, η υπερφορολόγηση αναμένεται ότι θα μειώσει ήδη από φέτος τον αριθμό όσων θα δηλώνουν φορολογητέο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ το χρόνο.

Όσο για τους συνταξιούχους, ήδη οι πρώτες εκδόσεις συντάξεων με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού αποδεικνύουν ότι οι πιθανότητες να εξασφαλίσει κάποιος ατομικό μηνιαίο εισόδημα 1.500 ευρώ από σύνταξη είναι πλέον μηδαμινές, ενώ θα γίνονται ακόμα λιγότερες με την πάροδο του χρόνου.

SHARE