Ο κορωνοϊός απειλεί και τους μισθούς αν συνεχίσει να επεκτείνεται τους επόμενους μήνες

Ο κορωνοϊός δεν απειλεί μόνο την υγεία, τα μακροοικονομικά μεγέθη των οικονομιών, τα Χρηματιστήρια. Απειλεί παγκοσμίως την επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο κανένα άλλο “φαινόμενο”, με δραματικές τις συνέπειες, ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΝΑ ΕΠΕΚΕΙΝΕΤΑΙ, στην Ανεργία αλλά ακόμα και στην καταβολή της μισθοδοσίας!

Σύμφωνα με το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, αν μια επιχείρηση κλείσει κατόπιν διαταγής της Αρχής, εφαρμόζεται το άρθρο 656 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει τον μισθό του όταν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη αλλά δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Αντιθέτως δεν δικαιούται αποδοχών αν ο λόγος οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Ανωτέρα βία θεωρείται «κάθε τυχηρόν γεγονός, στην συγκεκριμένη περίπτωση απρόβλεπτο, το οποίο ήταν αδύνατον να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας επιμελείας και συνέσεως».

Εν προκειμένω ο κορωνοϊός και η απειλή διαδόσεώς του συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο απαλλάσσει κατά το άρθρο 656 ΑΚ τον εργοδότη που δεν μπορεί να απασχολήσει τους μισθωτούς του, από την καταβολή αποδοχών σ’ αυτούς.

Η κυβέρνηση εξετάζει εάν η μισθοδοσία αυτών των εργαζομένων μπορεί να καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή αν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα σε Κοινοτικά Ταμεία ή Προγράμματα.

Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση του Eurogroup στις 16 Μαρτίου, καθώς εκεί θα φανεί εάν οι Ευρωπαίοι θα κινηθούν συντεταγμένα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Ο κορονοιός “πάγωσε” την αγορά – Δουλεύουν μόνο σούπερ μάρκετ-φαρμακεία – Απειλούνται Εργασία, Τουρισμός, Εμπόριο, Τράπεζες, Εστίαση, Θεάματα

SHARE