Ο Franco Nicola Cupolo εκτελεστικός διευθυντής του ΟΛΘ

Τον ορισμό από 19.06.2019, του κ. Franco Νicola Cupolo ως Εκτελεστικού Διευθυντή, με ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου, ανακοίνωσε η ΟΛΘ ΑΕ.

Ο κ. Σωτήριος Θεοφάνης διατηρεί την ιδιότητα του Προέδρου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, ανακοινώνεται η λήξη της συνεργασίας με τον Γενικό Επιχειρησιακό Διευθυντή και Διευθυντή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων,  κ. Marc Riondel, στις 30.06.2019.

SHARE