Ο Χ.Μεγάλου δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στην Πειραιώς-Αγόρασε με 100.000 ομολογίες Tier 2

Σε αγορά ομολoγιών Tier 2 ονομαστικού ποσού €100.000, συνολικής αξίας €92.285,25 προέβη στις 26 Φεβρουαρίου ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη.

Οι ομολογίες είναι από τις ομολογίες €500.000.000 Σταθερού Αναπροσαρμοζόμενου Επιτοκίου Tier 2 με λήξη την 19 Φεβρουαρίου 2030, εκδοθείσες από την Τράπεζα υπό το Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών συνολικού ύψους €25.000.000.000.

SHARE