Ντράγκι: Βασική πρόκληση για τις τράπεζες η μείωση των NPEs

Πρόκληση για της ελληνικές τράπεζες και προϋπόθεση για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα χαρακτήρισε τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι.

Σε επιστολή του προς τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή, ο αξιωματούχος σημείωσε πως «η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία τον Μάρτιο του 2018 ανήλθαν στα 92,4 δισ. ευρώ ή στο 48,5% του συνόλου των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος και αποτελεί προϋπόθεση για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα».

Ακόμη, σε μια δεύτερη επιστολή του πάλι προς τον Ν. Χουντή, τόνισε πως η συμφωνία που επετεύχθη στο Eurogroup της 22ης Ιουνίου «θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο».

«Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για την ετοιμότητα του Eurogroup να εξετάσει μακροπρόθεσμα περαιτέρω μέτρα για το χρέος σε περίπτωση δυσμενών οικονομικών εξελίξεων. Πράγματι, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Συμμόρφωσης, ορισμένοι καθοδικοί κίνδυνοι τόσο σε μακροοικονομικό όσο και δημοσιονομικό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μέτρα για το χρέος προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του», κατέληξε.

Οι δύο επιστολές του Μάριο Ντράγκι:

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 11 Ιουλίου 2018.

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), τα οποία ανέρχονταν σε 92,4 δισεκ. ευρώ ή 48,5% των συνολικών ανοιγμάτων τον Μάρτιο του 2018, είναι μία από τις βασικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στην άρση των διαρθρωτικών εμποδίων στην αποτελεσματική διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Προς τον σκοπό αυτό, οι αρχές ανέπτυξαν και έθεσαν σε εφαρμογή ένα νομικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση και την ανάθεση της εξυπηρέτησης δανείων σε τρίτα μέρη στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον νόμο για την πώληση ΜΕΔ (Νόμος 4354/2015) απαιτείται η ενημέρωση των δανειοληπτών για την πώληση του δανείου τους σε τρίτο μέρος. Επίσης, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την πώληση ΜΕΔ, ο πωλητής υποχρεούται να κάνει κατάλληλη προσφορά στους δανειολήπτες για τον διακανονισμό ή την αναδιάρθρωση του χρέους τους, σύμφωνα με τους κανόνες του αναθεωρημένου κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Αυτή η απαίτηση ισχύει για όλους τους δανειολήπτες που πληρούν τον ορισμό του “καταναλωτή”, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο (α) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, και θεωρούνται “συνεργάσιμοι” σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι η μεταβίβαση δανείων σε μη τραπεζικά ιδρύματα προϋποθέτει τη διαχείριση των δανείων από εταιρεία εξυπηρέτησης που έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδας. Επομένως, το ισχύον νομικό πλαίσιο όπως περιγράφεται παραπάνω διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών ασφαλιστικών δικλείδων για τους δανειολήπτες σε περίπτωση μεταβίβασης δανείων, χωρίς να υπονομεύεται η νοοτροπία των δανειοληπτών σε σχέση με την αποπληρωμή των οφειλών τους.

Με εκτίμηση,

Mario Draghi

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 18 Ιουνίου 2018.

Όσον αφορά την έκταση των μέτρων ελάφρυνσης που είναι αναγκαία προκειμένου η ΕΚΤ να κρίνει το ελληνικό δημόσιο χρέος βιώσιμο, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη συμφωνία που επετεύχθη στους κόλπους της Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου, η οποία πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους μεσοπρόθεσμα. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Ευρωομάδα είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για το χρέος μακροπρόθεσμα σε περίπτωση υλοποίησης δυσμενών οικονομικών εξελίξεων. Πράγματι, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Συμμόρφωσης, ορισμένοι καθοδικοί κίνδυνοι τόσο για το μακροοικονομικό όσο και για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη λήψη μέτρων για το χρέος ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του χρέους.

Όσον αφορά τα ερωτήματά σας για την προσφυγή σε προληπτική οικονομική στήριξη και συναφείς πρόσθετες υποχρεώσεις από την άποψη της δημοσιονομικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων, θα ήθελα να σας παραπέμψω στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM), καθώς αυτό είναι το όργανο που θα παράσχει τέτοιου είδους στήριξη εφόσον ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Με εκτίμηση,

Mario Draghi

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 11 Ιουλίου 2018.

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), τα οποία ανέρχονταν σε 92,4 δισεκ. ευρώ ή 48,5% των συνολικών ανοιγμάτων τον Μάρτιο του 2018, είναι μία από τις βασικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων στην άρση των διαρθρωτικών εμποδίων στην αποτελεσματική διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Προς τον σκοπό αυτό, οι αρχές ανέπτυξαν και έθεσαν σε εφαρμογή ένα νομικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση και την ανάθεση της εξυπηρέτησης δανείων σε τρίτα μέρη στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον νόμο για την πώληση ΜΕΔ (Νόμος 4354/2015) απαιτείται η ενημέρωση των δανειοληπτών για την πώληση του δανείου τους σε τρίτο μέρος. Επίσης, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την πώληση ΜΕΔ, ο πωλητής υποχρεούται να κάνει κατάλληλη προσφορά στους δανειολήπτες για τον διακανονισμό ή την αναδιάρθρωση του χρέους τους, σύμφωνα με τους κανόνες του αναθεωρημένου κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Αυτή η απαίτηση ισχύει για όλους τους δανειολήπτες που πληρούν τον ορισμό του “καταναλωτή”, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο (α) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, και θεωρούνται “συνεργάσιμοι” σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι η μεταβίβαση δανείων σε μη τραπεζικά ιδρύματα προϋποθέτει τη διαχείριση των δανείων από εταιρεία εξυπηρέτησης που έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδας. Επομένως, το ισχύον νομικό πλαίσιο όπως περιγράφεται παραπάνω διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών ασφαλιστικών δικλείδων για τους δανειολήπτες σε περίπτωση μεταβίβασης δανείων, χωρίς να υπονομεύεται η νοοτροπία των δανειοληπτών σε σχέση με την αποπληρωμή των οφειλών τους.

Με εκτίμηση,

Mario Draghi

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 18 Ιουνίου 2018.

Όσον αφορά την έκταση των μέτρων ελάφρυνσης που είναι αναγκαία προκειμένου η ΕΚΤ να κρίνει το ελληνικό δημόσιο χρέος βιώσιμο, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη συμφωνία που επετεύχθη στους κόλπους της Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου, η οποία πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους μεσοπρόθεσμα. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Ευρωομάδα είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για το χρέος μακροπρόθεσμα σε περίπτωση υλοποίησης δυσμενών οικονομικών εξελίξεων. Πράγματι, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Συμμόρφωσης, ορισμένοι καθοδικοί κίνδυνοι τόσο για το μακροοικονομικό όσο και για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη λήψη μέτρων για το χρέος ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του χρέους.

Όσον αφορά τα ερωτήματά σας για την προσφυγή σε προληπτική οικονομική στήριξη και συναφείς πρόσθετες υποχρεώσεις από την άποψη της δημοσιονομικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων, θα ήθελα να σας παραπέμψω στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM), καθώς αυτό είναι το όργανο που θα παράσχει τέτοιου είδους στήριξη εφόσον ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Με εκτίμηση,

Mario Draghi

SHARE