Νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό και τις παραλίες – Τι αλλάζει – Ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις σημαντικές αλλαγές στον αιγιαλό και στην παραλία, που αφορούν τόσο τον χωροταξικό προσδιορισμό τους όσο και τα έργα που μπορούν να γίνονται πλέον κοντά στη θάλασσα.

– Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, το πλάτος της παραλίας καθορίζεται σε τουλάχιστον τριάντα (30) και μέχρι (50) μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση σ’ αυτόν και η απόλαυση της κοινοχρησίας του, και ν’ αποφευχθούν φαινόμενα υπέρμετρης δόμησης που εμφανίζουν οι ακτές σε άλλες χώρες της Μεσογείου (π.χ. Ισπανία).

– Επισημαίνεται ότι δεν θίγονται υφιστάμενα όρια του σχεδίου πόλης ή διαμορφωμένων, με ισχύουσα διοικητική πράξη, οικιστικών περιοχών ή οικισμών προϋφισταμένων του 1923.

– «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς, η οποία προκύπτει από τη μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, η οποία οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή νόμιμα τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού.

– Προβλέπεται η ύπαρξη ελεύθερης διόδου αν μεταξύ αιγιαλού και δημοσίας οδού παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο.

-Προβλέπεται η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού προς τις δημοτικές επιχειρήσεις.

– Περιορίζεται στα 300 τ.μ., κατ’ ανώτατο όριο, από 500 τ.μ. που είναι σήμερα, η έκταση αιγιαλού, παραλίας, όχθης κ.λπ., για κάθε παραχώρηση απλής χρήσης, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

– Απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τριών (3) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των 150 τ.μ.

– Επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες, επιφάνειας μέχρι 100 τ.μ. για εποχιακή χρήση διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΟΥΛΙΑΞΕ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

« Περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες χρήσης του αιγιαλού που έδινε ο ν. 2971/2001 είτε με αναφορά είτε με αποσιώπηση, από δραστηριότητες ξενοδοχειακές, εμπορικές αλλά και κάθε αυθαίρετη χρήση, γιατί ρητά απαγορεύει την ύπαρξη κατοικιών (μικρών ή …βιλών), καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, μπαρ κλπ.), ξενοδοχείων, πισινών και λοιπών αντίστοιχων εγκαταστάσεων στον αιγιαλό.

Αναφέρεται σε όποιες δραστηριότητες δημόσιες, κοινωφελείς (βιολογικοί καθαρισμοί, αφαλατώσεις), δημοτικές, προστασίας και εκτάκτων αναγκών, άρσης επικινδυνότητας, εθνικής άμυνας, ιδιωτικές, είναι εκ της φύσης τους δεδομένο ότι δεν μπορούν να ασκηθούν χωρίς πρόσβαση στον αιγιαλό, όπως ναυταθλητικές, λιμενικές, αλιευτικές, ναυπηγοεπισκευαστικές, ενεργειακές – ΑΠΕ. Και αυτές μόνο κατόπιν των αναγκαίων αδειοδοτήσεων με αυστηρότατες προϋποθέσεις και λήψη μέτρων.

Ορίζεται πλέον, από της ισχύος των νέων ρυθμίσεων, ότι ο παλιός αιγιαλός ανήκει στη δημόσια κτήση και όχι στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, με αποτέλεσμα να περιορίζονται δραστικά οι χρήσεις του και να επικρατεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.

Περιορίζει σημαντικά τα όρια απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας (ομπρέλες, ξαπλώστρες κλπ.), αυξάνει τις δυνατότητες κοινοχρησίας και αυστηροποιεί το συνολικό πλαίσιο.

 Δίνει δυνατότητες συμμετοχής στις τοπικές κοινωνίες μέσω των αρμοδίων ΟΤΑ».

«Ποιοι ενοχλούνται άραγε από όλα τα παραπάνω» διερωτώνται οι κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών και προσθέτουν ότι:

«Είναι προφανές ότι η προσπάθεια των δημοσιευμάτων, διασύνδεσης του παρόντος σχεδίου με τον νόμο του 2014, που δικαιολογημένα ξεσήκωσε τη γενική κατακραυγή, αλλού στοχεύει. Ίσως γιατί πολλοί επιθυμούν τη μη τροποποίηση και διατήρηση πολλών διατάξεων του ισχύοντος νόμου 2971/2001, που πέραν της ανάγκης εκσυγχρονισμού του, άφηνε πολλά θεσμικά κενά, τόσο όσον αφορά τη διοικητική διαχείριση όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ταυτόχρονα όμως άφηνε το περιθώριο για την ανάπτυξη ενός καθεστώτος αυθαιρεσίας που είναι κοινώς γνωστό.

Τα υπόλοιπα θα συζητηθούν στη Βουλή και με όλη τη διάθεση πιθανών βελτιώσεων στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού και τεκμηριωμένου διαλόγου».

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/ste-boule-nomoskhedio-gia-ton-aigialo.html

 

SHARE