ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ: Ηττήθηκαν οριστικά – Νόμιμο και συνταγματικό το PSI, σύμφωνα με το ΣτΕ

steΝόμιμο και συνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το PSI του Μαρτίου του 2012, υιοθετώντας την αρχική εισήγηση της Ολομέλειας, η οποία είχε δημοσιευθεί στις 21 Μαρτίου του 2014απορρίπτοντας τις προσφυγές περίπου 7.000 φυσικών προσώπων. 

Η απόφαση της 21ης  Μαρτίου 

Νόμιμο και συνταγματικό έκρινε το PSI του Μαρτίου του 2012, το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή των 7.000 ομολογιούχων.

Ειδικότερα, η ολομέλεια του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου έκρινε το «κούρεμα» ομολόγων του ελληνικού δημοσίου νόμιμο, συνταγματικό και σύννομο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο σκεπτικό της απόφασης, το ΣτΕ επισημαίνει πως το ΡSI υλοποιήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ως εκ τούτου, απορρίπτεται το σύνολο των ισχυρισμών των 7.000 προσφυγόντων ομολογιούχων. 
Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση, οι ομολογιούχοι θα κληθούν να αποπληρώσουν το σύνολο των δικαστικών εξόδων, το οποίο ανέρχεται στα 1.380 ευρώ.

Παράλληλα, το ΣτΕ έκρινε πως ο νόμος για το PSI δεν θεσπίστηκε «κατά τρόπο αυθαίρετο από το νομοθέτη, αλλά συμφώνα με τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, όπως αυτά εξελίσσονται». Αν και η περιουσιακή απώλεια  των ομολογιούχων ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή, «δεν προκύπτει ότι ήταν απρόσφορη ή μη αναγκαία ή υπέρμετρη», έτσι ώστε  «να κριθεί απαγορευμένη»  από τα άρθρα 17  και 25 του Συντάγματος  και την ΕΣΔΑ.

Όσον αφορά την πράξη του υπουργικού συμβουλίου 5/2012, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι ανταλλαγής των ομολόγων, το ΣτΕ επισήμανε πως εκδόθηκε καθώς διαπιστώθηκε η επιτακτική και άμεση ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους και επαναφορά του σε πορεία βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή για την αποφυγή της στάσης των πληρωμών.

Επίσης, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση το κούρεμα των ομολόγων, δεν προσκρούει στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αρχή του κράτους δικαίου, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται  η ασφάλεια του δικαίου στις οικονομικές συναλλαγές.

Ακόμη, δεν παραβιάζει το άρθρο 5 του Συνταγματικού χάρτη που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ελεύθερα οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Έπειτα, δεν προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4), γιατί ήταν γενική  η ρύθμιση που έγινε, αλλά ούτε και το άρθρο αυτό (4) επιβάλει στο Δημόσιο να επιφυλάσσει ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένους πιστωτές επί τη βάση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τέλος, σύμφωνα με το ΣτΕ, το PSI δεν προσκρούει στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγματος που προστατεύουν την περιουσία.

 

Σ.Σ. Οι ομολογιούχοι μπορεί να ηττήθηκαν νομικά αλλά ΗΘΙΚΑ και ΠΟΛΙΤΙΚΑ κάθε άλλο παρά έχουν ηττηθεί. Η κοινωνία είναι μαζί τους και τα κόμματα, με πρώτα τα κυβερνητικά, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να αποκαταστήσουν, έστω σταδιακά,  την αδικία. Δεν πρόκειτια ούτε για ΠΑΙΚΤΕΣ, ούτε για ΡΑΝΤΙΕΡΗΔΕΣ. Η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ, ποπυ εμπιστεύτηκαν στο ελληνικό κράτος τους κόπους, ίσως και τις στερήσεις ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ!

SHARE