Νεώριον: Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο – O Ν. Ταβουλάρης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία της ΝΕΩΡΙΟΝ κατά τη συνεδρίαση του που έλαβε χώρα την 25η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Νικόλαο Ταβουλάρη του Στυλιανού, Οικονομολόγο, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος,

2. Κωνσταντίνο Κοκκάλα του Γεωργίου, Ναυπηγό, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως Αντιπρόεδρο –  Mη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Ιωάννη Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγό, Mη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Παναγιώτη Κωστούρο του Αγγέλου, Ναυπηγό, Ανεξάρτητο-Mη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Δημήτριο Ανδρακάκο του Ανδρέα, Δικηγόρο, Ανεξάρτητο-Mη Εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται εξώδικα ή δικαστικά έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Ταβουλάρη, ο οποίος δεσμεύει μόνος του την Εταιρεία και στον οποίο παρέχεται η εξουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση πληρεξουσιότητας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν είτε ανά δύο από κοινού είτε ο κάθε ένας χωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα, ειδικότερα στα πληρεξούσια έγγραφα.

SHARE