Νέο ΔΣ στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών -Πρόεδρος με εκτελεστικά καθήκοντα η Ελένη Ζαρίκου

Διοικητικές αλλαγές ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με νέα πρόεδρο με εκτελεστικά καθήκοντα την Ελένη Ζαρίκου.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών  κατά τη συνεδρίαση του στις 10 Δεκεμβρίου 2018 εξέλεξε τον κ. Ιωάννη Καμπούρη, Γενικό Διευθυντή Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως μέλος στη θέση του παραιτηθέντος  κ. Ιάσονα Ρουσόπουλου.

Νέα Πρόεδρος  με εκτελεστικά καθήκοντα εκλέγεται  η κ. Ελένη Ζαρίκου, ήδη μέλος του ΔΣ.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ελένη Ζαρίκου, Πρόεδρος,

2. Ιωάννης Καμπούρης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος,

3. Αλέξανδρος Νικολούζος, Μη εκτελεστικό μέλος,

4. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Ευάγγελος Δαρούσος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η εκλογή του κ. Ιωάννη Καμπούρη ως Αντιπροέδρου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών  θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όποτε αυτή συγκληθεί.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ρουσόπουλος  παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για να αναλάβει ως μέλος Δ.Σ. στην “ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection”.

 

SHARE