Νέο Δ.Σ στην Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Newspapers
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η Ενωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ). Την περασμένη Παρασκευή διεξήχθη η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης και διεξήχθησαν εκλογές για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. της Ενωσης το οποίο στη συνέχεια συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα.
Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Αλ. Σκαναβής(Ελ. Τύπος), Γραμματέας ο Τάσος Μπούρας(Sport Day), αντιπρόεδρος ο Κ. Γέρου(Star), ταμίας ο Κ. Γκαβούνας(Ο Λόγος) και μέλος ο Ι. Φιλιππάκης. Αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν οι Δ. Στεφανάκης(Φως των Σπορ) και Γ. Μιχαλόπουλος(Ελ. Ωρα)
SHARE