Ναυτεμπορική: Νέα Πρόεδρος και CEO η Αγγέλα Κοντογούρη

Επανασυγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Ναυτεμπορικής, μετά την παραίτηση της κ. Ειρήνης Αθανασιάδου από την θέση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλους, για προσωπικούς λόγους.

Κατόπιν της από 25.09.2019 παραίτησης της κ. Ειρήνης Αθανασιάδου από τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας καθώς και από τα εκτελεστικά της καθήκοντα για προσωπικούς λόγους, επανασυγκροτήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτεμπορικής, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11ης Σεπτεμβρίου 2019, ως εξής:

Αγγέλα Κοντογούρη, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος),

Ειρήνη Αθανασιάδου, (μη εκτελεστικό μέλος),

Μαριέττα Αθανασιάδου (μη εκτελεστικό μέλος),

Γεώργιος Κορομηλάς (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

Αντώνης Γκορτζής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και

Ευάγγελος Νικολακάκης,(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι τις 10.09.2021.

SHARE