Ναυάγιο ΔΕΗ στην πώληση της Μεγαλόπολης – Προσφορά για Μελίτη μόνον από Μυτιληναίο

Ουσιαστικά διαψεύδονται οι πληροφορίες κυβερνητικών πηγών που έλεγαν το μεσημέρι ότι “δύο δεσμευτικές προσφορές έχει λάβει η ΔΕΗ από αντίστοιχα επενδυτικά σχήματα για την πώληση των τριών λιγνιτικών μονάδων”.

Η κοινοπραξία Seven energy – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε ανακλοίνωσή της αναφέρει ότι δεν κατέθεσαν δεσμευτική προσφορά στο πλαίσιο του διαγωνισμού της ΔΕΗ αλλά εναλλακτική πρόταση με διαφορετικό SPA.

Στον διαγωνισμό μένει τελικά μόνο η εταιρεία Μυτιληναίος η οποία όμως έχει υποβάλλει προσφορά μόνο για τη Μελίτη και όχι για τη Μεγαλόπολη. Από την εταιρεία, όπως λέει το ρεπορτάζ, έχει ζητηθεί  η κατάθεση βελτιωμένης προσφοράς

Η ανακοίνωση Seven Energy -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο Όμιλος SEV.EN ENERGY και ο στρατηγικός του εταίρος Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (από κοινού “η Κοινοπραξία”) αποφάσισαν να μην υποβάλουν δεσμευτική προσφορά για τη διαδικασία αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (“η ΔΕΗ”) σε Μεγαλόπολη και Μελίτη με βάση τις τελικές Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών (“οι ΣΑΜ”), όπως αυτές ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΗ.

Δυστυχώς, οι τελικοί όροι και προϋποθέσεις της συναλλαγής, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις εν λόγω ΣΑΜ και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ στις 20 Δεκεμβρίου 2018, σε συνδυασμό με έναν αριθμό επιπρόσθετων αστάθμητων παραγόντων, εξακολουθούν να επιβαρύνουν με σημαντικούς κινδύνους τον Αγοραστή, γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Κοινοπραξία.

Ωστόσο, η Κοινοπραξία αποφάσισε να υποβάλει Δεσμευτική Προσφορά στη βάση εναλλακτικής εκδοχής της ΣΑΜ, η οποία περιλαμβάνει μια πιο ισορροπημένη κατανομή κινδύνων μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, καθώς και γεφυρώνει το κενό μεταξύ των προσδοκιών του Πωλητή και του Αγοραστή σε σχέση με την εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρούμε ότι η εναλλακτική εκδοχή της ΣΑΜ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο της συναλλαγής.

 

 

 

ΔΕΗ: Δύο προσφορές για λιγνιτικές μονάδες

SHARE