Ναι μεν… αλλά, από τους φορείς για τον νέο Πτωχευτικό Νόμο – Οι ενστάσεις τραπεζών και servicers

Οι απαιτητικές διαδικασίες και προθεσμίες, η περίμετρος των φυσικών προσώπων που μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό, ο χρόνος απαλλαγής και ο αλγόριθμος βάσει του οποίου θα προκύπτουν οι ρυθμίσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των φορέων κατά τη συζήτηση στη διαρκή επιτροπή οικονομικών υποθέσεων για τον νέο Πτωχευτικό Νόμο. Πιο αναλυτικά, για ένα θετικό νομοσχέδιο που εισάγει μία μείζονα καινοτομία, … Continue reading Ναι μεν… αλλά, από τους φορείς για τον νέο Πτωχευτικό Νόμο – Οι ενστάσεις τραπεζών και servicers