Ν.Καραμούζης: Με 40 λέξεις ανέδειξε το πρώτο πρόβλημα τραπεζών – επιχειρήσεων

Έγραψε στο twitter ο πρόεδρος της Ελληνικής ένωσης Τραπεζών και της Eurobank:

Αν απαιτούνται 18/24 μήνες για να συμφωνηθεί/εκδοθεί δικαστική απόφαση εξυγίανσης βιώσιμης επιχείρησης που αντιμετωπίζει στενότητα ρευστότητας και κεφαλαίων επί τη βάση συμφωνημένου σχεδίου με τράπεζες κ στρατηγικό επενδυτή,στο τέλος δεν θα υπάρχει ούτε επενδυτής, ούτε επιχείρηση

SHARE