Μυτιληναίος: Στις 25 Ιουνίου 2019 η αποκοπή μερίσματος, από 2/7 η καταβολή

Στην επικαιροποίηση του οικονομικού της ημερολογίου για το 2019 προέβη η Μυτιληναίος, ανακοινώνοντας πως η αποκοπή μερίσματος για το 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Μυτιληναίος Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019 επικαιροποιείται ως εξής:
– Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2019: Παρασκευή 3 Μαΐου 2019
– Τακτική Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019
– Αποκοπή Μερίσματος 2018: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019
– Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2018 ? Record Date: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019**
– Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2018: Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019
– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2019 & Ενημέρωση Αναλυτών: Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019
– Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2019: Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019
– Παρουσίαση Αναλυτών – Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019
(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
(**) Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν εγκριθεί η καταβολή μερίσματος, η ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί μετά από τη λήξη, την 21 Ιουνίου 2019, των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.mytilineos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

SHARE