Μοτοδυναμική: Τα πολύ καλά αποτελέσματα του 2019 και το δύσκολο 2020

Το 2019 αποτέλεσε μια χρονιά σημαντικής μεγέθυνσης αλλά και μετασχηματισμού για την Μοτοδυναμική. Με την απόκτηση συμμετοχής 80,5% στην Λάϊον Ρένταλ Α.Ε (αποκλειστικός δικαιοδόχος της Sixt GmbH για την Ελλάδα), ο Όμιλος διεύρυνε πλέον σημαντικά τα μεγέθη του και παράλληλα δραστηριοποιείται σε ένα νέο κλάδο, όπως αυτός της ενοικίασης αυτοκινήτων. 

Η συμμετοχή της Λάϊον Ρένταλ αποκτήθηκε στις 3/12/2018. Για να γίνει λοιπόν ευχερέστερη η σύγκριση των μεγεθών του Ομίλου του 2019 με αυτά του 2018, τα οποία περιλαμβάνουν μόνο ένα μήνα (Δεκέμβριο) της νέας δραστηριότητας, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία των αποτελεσμάτων διακριτά, τόσο με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ όσο και χωρίς αυτή.

Με την ενοποίηση της Λάϊον Ρένταλ, ο Όμιλος το 2019 παρουσίασε κύκλο εργασιών 94,4 εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,75 εκατ. ευρώ.

Η νέα δραστηριότητας ενοικίασης αυτοκινήτων (Sixt) συνεισέφερε, την πρώτη πλήρη χρονιά εντός του Ομίλου, 31 εκατ. ευρώ πωλήσεις και 1 εκατ. ευρώ λειτουργικής κερδοφορίας. 

Αύξηση των πωλήσεων κατά 9% παρουσίασαν όμως και οι πωλήσεις του Ομίλου εξαιρουμένης της Λάϊον Ρένταλ φθάνοντας στα 63,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων αυτοκινήτων (Porsche). Οι πωλήσεις δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (Yamaha) στην Ελλάδα, μετά την έντονη ανάπτυξη των τελευταίων ετών, παρουσίασαν μια σταθεροποιητική τάση ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες (Ρουμανία, Βουλγαρία) συνεχίζουν την ισχυρή ανάπτυξη των τελευταίων ετών.

Σημαντικά αυξημένη η κερδοφορία αυτών των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα και με τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 33.4% στα 2,6 εκατ. ευρώ.

Μετά από επενδύσεις 24 εκατ. ευρώ σε νέο στόλο αυτοκινήτων για την Sixt, την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10 εκατ. ευρώ και τις θετικές ταμειακές ροές για το σύνολο των δραστηριοτήτων, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου για το 2019 ανήλθε στα 26,9 εκατ. ευρώ έναντι 23,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε: “Το 2019 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά. Από την μια η έμφαση στην κερδοφορία για Yamaha και Porsche και από την άλλη η επιτυχής ενσωμάτωση της Sixt με σημαντικά θετική συνεισφορά ήδη από την πρώτη χρονιά. Με αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα ξεκίνησε και το 2020 μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου. Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις με την πανδημία του COVID‐19 άλλαξαν ριζικά την εικόνα αλλά και τις προοπτικές για το υπόλοιπο της χρονιάς. Η μέχρι στιγμής ορατότητα δεν επιτρέπει προβλέψεις για την έκταση και την διάρκεια των αρνητικών επιπτώσεων. Είμαστε σίγουροι όμως ότι, όπως και σε άλλες δύσκολες στιγμές, θα επιδείξουμε αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση ώστε να επανέλθουμε στην αναπτυξιακή μας πορεία το ταχύτερο δυνατό.”

SHARE