Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Νατοϊκού Κέντρου ΝMIOTC και της Deloitte Ελλάδος

Διακρίνονται από αριστερά προς δεξιά: Χαράλαμπος Θύμης, Πλοίαρχος Αρχιεπιστολέας NMIOTC, Εμμανουήλ Ασίκης, Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Deloitte, Στέλιος Κωστάλας, Αρχιπλοίαρχος και Διοικητής NMIOTC, Ιωάννης Τσελέκης, Senior Consultant, Clients & Industries Deloitte

Η Deloitte Ελλάδος και το NATO Maritime Interdiction Operational Training Center (NMIOTC), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σε πεδία όπως η Κυβερνοασφάλεια, η Διαχείριση και Διοίκηση, η εφαρμογή Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας, Ανταλλαγής Βέλτιστων Πρακτικών και Διδαγμάτων που προκύπτουν από τις Διαδικασίες Αποτίμησης, Αξιολόγησης, και Εφαρμογής, κ.α.

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο κορυφαίων στον τομέα τους οργανισμών, έλαβε χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 στην έδρα του NMIOTC στο Μαράθι της Σούδας στην Κρήτη, με την παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών και των δύο πλευρών. Από το NMIOTC παρίστατο ο Αρχιπλοίαρχος κ. Στέλιος Κωστάλας ΠΝ, και από την Deloitte o Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, κ. Εμμανουήλ Ασίκης.

Αναφορικά με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη νέα μας συνεργασία με το NMIOTC, στο πλαίσιο της οποίας θα μοιραστούμε γνώσεις και πρακτικές με στόχο να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις, όπως αυτή της Κυβερνοασφάλειας. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για εμάς, αφού αγγίζει σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν συνολικά τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα παγκοσμίως».

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, η Deloitte και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής του NATO, επιδιώκουν να ανταλλάξουν και να αναπτύξουν την σχετική τεχνογνωσία, μέσω της εκατέρωθεν συμμετοχής εμπειρογνωμόνων σε διαλέξεις, συνέδρια, εργαστήρια και φόρουμ, καθώς και την ανταλλαγή σχετικών δημοσιεύσεων, τεχνικών άρθρων κοκ, ενώ επιπλέον παροτρύνεται και κάθε άλλη μορφή συνεργασίας που ενδεχομένως αποφασιστεί από κοινού από τα δύο μέρη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις κυβερνοασφάλειας που παρέχει η Deloitte: https://www2.deloitte.com/gr/en/pages/risk/topics/cyber-risk.html?icid=top_cyber-risk

SHARE